Metodiky vydané koncem roku 2017

Omlouváme se, odkazy na metodiky jsou nefunkční a budou postupně obnovovány…

Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě (2. aktualizované vydání)

Zakládání kukuřice seté do travních porostů na orné půdě s využitím půdoochranné technologie pásového zpracování půdy

Výživa a hnojení produkčních chmelnic

Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě (2. aktualizované vydání)

Metodika pro diagnostiku přítomnosti brusinky a klikvy ve zpracovaných produktech pomocí molekulárních SSR markerů

Ochrana obilnin proti virovým chorobám (BYDV a WDV)

Metodický postup pro stanovení obsahu mikroelementů metodou Mehlich 3 a návrh hodnocení kritérií jejich obsahu v zemědělských půdách

Metodika odběru a hodnocení kořenového systému polních plodin

Možnosti využití botanických pesticidů a rostlinných extraktů v ochraně porostů fenyklu obecného, máty peprné a tymiánu obecného

Certifikovaná metodika kontroly účinnosti řízených atmosfér a fumigací v silech pomocí biotestů

Certifikovaná metodika pro použití řízených atmosfér na kontrolu skladištních škůdců v napadených komoditách uskladněných v silech

Ochrana řepky proti živočišným škůdcům na podzim bez mořidel na bázi neonikotinoidů

Metodika pro všeobecnou charakterizaci genetické diversity odrůd konopí pomocí mikrosatelitních markérů

Metodika diagnostiky a postupů ochrany proti chorobám pat stébel pšenice

Mšice na obilninách: biologie, prognóza a regulace

Kategorie metodiky.
Počet zobrazení: 320