Prohlášení o přístupnosti

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.vurv.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.vurv.cz/

Stav souladu
Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah
Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

  • Některé PDF dokumenty nesplňují podmínky pro strojové čtení
  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku (Pravidlo 2.4.9 Účel odkazu (pouze z textu odkazu))
  • Některé obrázky neobsahují alternativní text (Pravidlo 1.1. Textové alternativy)
  • Některé stránky obsahují duplicitní odkaz

Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje s předpokladem splnění podmínek nejpozději během roku 2022.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 21. 9. 2021

Pro vypracování prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i..

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail webmaster@nullvurv.cz.

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Drnovská 507/73
161 06 Praha 6 – Ruzyně

e-mail:  pristupnost@nullvurv.cz