výsledekAutoři:Akkoc, Y., Lyubenova, L., Grausgruber, H., Janovská, D., Yazici, A., Cakmak, I., Gozuacik, D.
Název:Minor cereals exhibit superior antioxidant effects on human epithelial cells compared to common wheat cultivars (C)
Abstrakt:V této studii byly různé obiloviny - žito, oves, špalda a plané druhy pšenice testovány na antioxidační účinky na buněčné úrovni, které byly porovnány s účinky 12 běžných odrůd pšenice. Extrakty zrna rozpustné v etanolu byly použity a jejich účinky hodnoceny na buněčných liniích odvozených od rakovinných buněk člověka, včetně buněčných linií HeLa (cervikální) a HCT116 (kolorektální). Hodnocen byl vliv na hladinu reaktivních druhů kyslíku (ROS), mitochondriálního poškození, poškození DNA a přežití buněk. U hodnocených odrůd byly stanoveny celkové fenolické látky (TPC) a na vztah mezi oxidačním poškozením buněk a hodnotami TPC. Většina genotypů minortiních druhů obilovin vykázala vynikající antioxidační účinky v kulturách lidských buněk ve srovnání s běžnými genotypy pšenice. Mnoho z genotypů s vysokou antioxidační kapacitou chránilo DNA a mitochondriální poškození a bránilo buněčné smrti v HeLa buňkách a lidských epitelových buňkách HCT116 odvozených z tlustého střeva. Nebyl zjištěn žádný významný vztah mezi hodnotami TPC a oxidačním poškozením buněk. Genotypy pšenice však měly v průměru nižší hodnoty TPC. Výsledky ukazují, že minoritní obiloviny obsahují potenciálně vysoké hladiny určitých antioxidačních látek, které by mohly být užitečné při prevenci oxidačního poškození v buňkách.
Klíčová slova:minoritní obiloviny; pšenice; antioxidant; oxidativní stres; výživa
Rok:2019
Časopis:Journal of Cereal Science
Ročník časopisu:85
číslo časopisu:
Stránky:143 - 152
Jazyk:Angličtina
Kategorie:Články v impaktovaných časopisech
Wok:
http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=Name&SrcApp=sfx&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=000457950900022&DestApp=WOS
DOI:10.1016/j.jcs.2018.12.006
PDF:
Message
zavřít