VýsledekAutoři:Abrham, Z., Vach, M., Hlisnikovský, L.
Název:Vliv technologie a hnojení dusíkem na ekonomiku ozimé pšenice (D)
Abstrakt:V letech 2013-2017 byl na hnědozemní půdě v Praze-Ruzyni vyhodnocen vliv rozdílné technologie zpracování půdy (KT-konvenční technologie, BT-bezorebná technologie a PT-půdoochranná technologie s mělce zapravenou biomasou předplodiny) a stupňovaných dávek hnojení dusíkem (N1-50, N2-100, N3-150 kg/ha) na výnosy zrna ozimé pšenice. Pro vyhondocení ekonomické efektivnosti byl využit modelovací expertní systém AGROTEKIS, který vychází z technologických postupů pěstování a normativů nákladů materiálových vstupů a nákladů na jednotlivé mechanizované práce. Oproti klasické technologii bylo dosaženo průkazně vyšších výnosů zrna ve variantě BT o 6,4% a ve variantě MT o 7,7%. Nejnižších celkových nákladů a nejvyšší hodnoty produkce a hrubého zisku bylo dosaženo u varianty MT, naopak nejhorších u varianty KT. Z hlediska vlivu dávek hnojení dusíkem se u všech variant projevil příznivý vliv na výnos, hodnotu produkce, ale zvyšování dávky N nad 100 kg/ha se jeví jako ekonomicky nerentabilní.
Klíčová slova:ozimá pšenice; výnosy zrna; technologie; hnojení N; ekonomika
Rok:2019
Časopis:Mechanizace zemědělství
Ročník časopisu:69
číslo časopisu:8
Stránky:56 - 59
Jazyk:Čeština
Kategorie:Články v recenzovaných časopisech
Wok:
DOI:
PDF:
Message
zavřít