Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu

DOKUMENTY

Výroční zprávy

Metodiky

Rámcová metodika NP GZM

Další materiály

V roce 2019 byl připraven materiál o entomopatogenních houbách

V roce 2018 byla připravena prezentace o toxinogenních mikromycetech

V roce 2017 byla vydána aktualizovaná verze letáku Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu

V roce 2014 vyšlo:
Leták Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu.
Prezentace – Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu.
Poster – Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu.