Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu

ODKAZY

CBD – Convention on Biological Diversity    www.cbd.int

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing     www.cbd.int/abs/

WFCC – World Federation for Culture Collections      www.wfcc.info

ECCO – European Culture Collections’ Organisation    www.eccosite.org

MIRRI – Microbial Resource Research Infrastructure    www.mirri.org

TRUST – TRansparent User-friendly System of Transfer, implementing the Nagoya Protocol in microbiology       http://bccm.belspo.be/projects/trust