Fulltext:
Year from: Year to:
Keywords:
Author:  
+ show extendet search options
Author in bold = Author from CRI

,
Pivo s přídavkem extraktu z kořenů Astragalus membranaceus
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2020

Využití první české odrůdy zrnového čiroku "RUZROK" jako bezlepkové obilniny pro výrobu biopotravin
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2020
Žabka, Martin.,
Přípravek na ochranu před houbami a jeho použití
, 2019, č. patentu: 307980
Kusá, Helena.,Horký, Tomáš.,Horký, Tomáš.,
Pracovní jednotka kypřiče brambor s aplikačními dláty a kypřič brambor s touto pracovní jednotkou
, 2019, č. patentu: 307816
Horký, Tomáš.,Kopřiva, Josef.,Kopřiva, Josef.,
Pracovní jednotka kypřiče hrůbků brambor a kypřič s touto pracovní jednotkou
, 2019, č. patentu: 307814
Obdržálek, Jiří.
Odrůda zimolezu modrého Tolbačik
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2019
Hanzalová, Alena.
Odrůda pšenice seté jarní Toccata
SELGEN, a.s., Výzkumné centrum SELTON, s.r.o., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2019
Vítámvás, Pavel.
Odrůda řepky ozimé Sněžka
SEMPRA Praha a.s., 2019
Krejzar, Václav.,Krejzar, Václav.
Technologie zpracování hlíz bramboru poškozených abiotickými faktory, především nedostatkem vláhy během vegetační sezóny.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2019
Andrš, Jiří.
Technologie ve využití první české odrůdy zrnového čiroku "Ruzrok" v pivovarnictví, vývoj receptur různých druhů svrchně kvašených piv, testování a chování sladovaného i nesladovaného čiroku (odrůdy "Ruzrok") v procesu výroby piva a jeho vlivu na senzorické vlastnosti piva.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2019
Pavela, Roman.
Technologie přípravy botanického pesticidu na bázi oleje Pongamia pinnata
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2019
Kunzová, Eva.
Vývoj kalibračních rovnic k predikci obsahu uhlíku a dusíku v půdě na půdním typu hnědozem pomocí blízké infračervené spektroskopie (NIRS)
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2019
Mayerová, Markéta.
Způsob stanovení stability půdních agregátů pomocí optické detekce jejich rozpadu ve vodě
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2019
Pavela, Roman.
Technologie výroby piva s přídavkem extraktu z kořenů Astragalus membranaceus
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2019
Hermuth, Jiři.
Čirok, bezpečná sázka pro budoucnost
Agromanuál, 2019, 14 2: 70 - 71

Užitečné organizmy (2) Blanokřídlí parazitoidi
Agromanuál, 2019, 14 2: 64 - 65
Seidenglanz, Marek.,Šafář, Jaroslav.,Hrudová, Eva.,Kolařík, Pavel.,Kolařík, Pavel.,Havel, Jiří.,Táncik, Ján.,Ruseňáková, Miriama.,Víchová, Leona.,Víchová, Leona.
Rezistence řepkových škůdců proti různým druhům insketicidů
Agromanuál, 2019, 14 2: 47 - 51

Rostlinné pesticidy (124. díl) Peumus boldus - boldovník vonný
Agromanuál, 2019, 14 2: 46 - 46
Skuhrovec, Jiří.
Stonkoví krytonosci na ozimé řepce
Agromanuál, 2019, 14 2: 40 - 43
Chrpová, Jana.,Kumar, Jiban.,Mařík, Pavel.
Virová žlutá zakrslost ječmene
Agromanuál, 2019, 14 2: 32 - 33
Kosová, Klára.
Problematika hodnocení suchovzdornosti obilnin (pšenice)
Agromanuál, 2019, 14 1: 56 - 58
Kosová, Klára.,Podrábský, Marek.,Zavřel, Oldřich.,Sychra, Jakub.,Andrš, Jiří.
Potenciál první české odrůdy zrnového čiroku Ruzrok
Agromanuál, 2019, 14 : 78 - 80
Kocourek, František.
Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (44). Řízení hmyzí rezistence I. - obecné zásady
Agromanuál, 2019, 14 1: 44 - 46

Rostlinné pesticidy (123. díl) Clausena anisata
Agromanuál, 2019, 14 1: 47 - 47
Macháček, Václav.
Vliv statkových hnojiv na bilanci fosforu v dlouhodobých pokusech
Agromanuál, 2019, 14 1: 52 - 53

Užitečné organizmy (1) Parazitoidi škůdců
Agromanuál, 2019, 14 1: 42 - 42
Štrobach, Jan.
Význam ozimých jednoděložných plevelů na orné půdě
Agromanuál, 2019, 14 8: 22 - 25
Štrobach, Jan.
Chrpa modrá
Agromanuál, 2019, 14 8: 28 - 29
Stará, Jitka.
Rezistence mšice broskvoňové na řepce vůči insekticidům a možnosti ochrany
Agromanuál, 2019, 14 8: 48 - 49

Rostlinné pesticidy (130. díl) Chromolaena odorata
Agromanuál, 2019, 14 8: 58 - 58

 previous displayed records: 1 - 20 of total counts: 6837 next