Fulltext Keywords:
Year from: Year to:
Researcher:
Funding agency:

Project titleProject coordinator (CRI)Project period
Analýza rezistence řepky vůči virovým patogenům TM01000044 Kumar Jiban, Ing., Ph.D. 2020 - 2022
Kalibrace metody detekce semen plevelů v potravě střevlíkovitých brouků 8J20AT021 Saska Pavel, doc. RNDr., Ph.D. 2020 - 2021
Pulzní elektrické pole jako inovativní nástroj snižující výskyt mikromycet rodu Fusarium a mykotoxinů v řetězci ječmen-slad-pivo 20-14649S Ovesná Jaroslava, doc. RNDr., CSc. 2020 - 2022
SMART agriculture for innovative vegetable crop PROTECTion: harnessing advanced methodologies and technologies (SMARTPROTECT) - 862563 Ovesná Jaroslava, doc. RNDr., CSc. 2020 - 2022
Adaptační potenciál odolnosti pšenice k suchu, horku a mrazu QK1910269 Prášil Ilja, RNDr., CSc. 2019 - 2023
Agrometeorologický systém včasné výstrahy biotických a abiotických rizik QK1910338 Prášil Ilja, RNDr., CSc. 2019 - 2023
České bylinky pro nové potraviny podporující zdraví popuplace QK1910103 Pavela Roman, Ing., Ph.D. 2019 - 2023
Dopad zemědělské činnosti na kvalitu půdy a znečištění životního prostředí kontaminanty v česko bavorském pohraničí - RC 220 Čermák Pavel, Dr. Ing. 2019 - 2021
Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČR QK1920124 Bilavčík Alois, RNDr., Ph.D. 2019 - 2021
Inovace integrované ochrany bramboru proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik QK1910270 Stará Jitka, Ing., Ph.D. 2019 - 2023
Inovace integrované produkce teplomilného ovoce se zaměřením na zdravotní stav produkčních výsadeb a rozmnožovacího materiálu QK1920058 Krejzar Václav, Ing., Ph.D. 2019 - 2021
Inovace ochrany rostlin při produkci a skladování cukrové řepy TH04030242 Douda Ondřej, Ing., Ph.D. 2019 - 2022
Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurence schopnosti pěstitelů brambor QK1920214 Pavela Roman, Ing., Ph.D. 2019 - 2021
Inovace šetrných systémů pěstování kukuřice s využitím podsevových plodin k omezení degradace půdy a zlepšení hospodaření s vodou v podmínkách měnícího se klimatu QK1910334 Nerušil Pavel, Ing., Ph.D. 2019 - 2023
Inovace v pěstebních technologiích u okopanin a zeleniny pro lepší využití vody ze srážek i závlah, vyšší stabilitu výnosů a kvality produkce QK1910382 Kusá Helena, Ing., Ph.D. 2019 - 2023
Invazivní mechanismy hospodářsky významných skladištních hmyzích škůdců ohrožujících čínský a evropský mezinárodní obchod a systémy fytosanitární techniky pro jejich omezování LTACH19029 Stejskal Václav, Ing., Ph.D. 2019 - 2021
Komercializace nových výsledků zemědělského výzkumu VÚRV, v.v.i. pro zlepšení životního prostředí v hlavním městě Praze - 17_049/0000830 Madaras Mikuláš, RNDr., Ph.D. 2019 - 2021
Manipulují intracelulární parazitické bakterie Cardinium a Wolbachia koprofágii a tím horizontální přenos střevních bakterií GA19-09998S Hubert Jan, doc. Mgr., Ph.D. 2019 - 2021
Mechanismy rezistence domácího roztoče Tyrophagus putrescentiae vůči biocidním přípravkům LTAUSA19012 Hubert Jan, doc. Mgr., Ph.D. 2019 - 2022
Moderní postupy v závlahovém režimu ovocných dřevin v podmínkách vodního deficitu QK1910165 Svoboda Pavel, Ing. 2019 - 2023
Možnosti řešení protierozní ochrany v zemědělských podnicích při vyloučení používání glyfosátu QK1920224 Mikulka Jan, doc. Ing., CSc. 2019 - 2021
Nové možnosti environmentálně bezpečné ochrany chmele pomocí základních látek a botanických pesticidů v podmínkách ČR QK1910072 Pavela Roman, Ing., Ph.D. 2019 - 2023
Nové znaky pšenice pro zvýšení adaptačních možností v prostředí globální změny klimatu QK1910343 Trávníčková Martina, Ing. 2019 - 2023
Občanská věda-důležitý prostředek sledování šíření invazivních druhů bezobratlých LTC19011 Skuhrovec Jiří, RNDr., Ph.D. 2019 - 2022
Pěstování pšenice seté ve směsné kultuře za účelem optimalizace výživného stavu půdy,ochrany proti erozy , stabilizace výnosu a kvalita produkce. QK1910046 Janovská Dagmar, Ing., Ph.D. 2019 - 2023
Potraviny bez konzervantů TH04010014 Pavela Roman, Ing., Ph.D. 2019 - 2022
Přídavné látky pro intenzifikaci vývoje metanu v bioplynových stanicích a způsoby jejich výroby a aplikace zajišťující požadovanou kvalitu digestátů jako hnojiva TH04030221 Usťak Sergej, Ing., CSc. 2019 - 2022
Rozvoj metodik pro report emisí a propadů skleníkových plynů a jejich projekcí, včetně projekcí emisí tradičních polutantů TK02010056 Klír Jan, Ing., CSc. 2019 - 2022
Strategie minimalizace dopadu sucha na udržitelnou produkci a sladovnickou kvalitu ječmene QK1910197 Nesvadba Zdeněk, Ing., Ph.D. 2019 - 2023
Vliv pesticidů na ekosystémové služby přirozených nepřátel škůdců plodin skrze jejich nutriční ekologii LTUSA 18171 Řezáč Milan, RNDr., Ph.D. 2019 - 2022

 previous displayed records: 1 - of total counts: next