O společnosti  Sborník z mezinárodní konference
Šarka peckovin - současný stav problematiky v České republice a v Evropě, Zahradnická fakulta Lednice 28.-29.6.2010

Časopis mezinárodní (cizojazyčný) Plant Protection Science

Publikace
Lebeda, A., Mazáková, J., Táborský, V. (Eds.): Protozoa a Chromista - Taxonomie, biologie a hospodářský význam (Protozoa and Chromista - Taxonomy, Biology and Economical Impact). Česká fytopatologická společnost (Czech Phytopathological Society), Praha, 2006, 92 pp. (ISBN 80-903545-1-3)

MacDonald, B., Brunner, P., Ceresini, P., Lebeda, A. (Eds.): Population and Evolutionary Biology of Fungal Symbionts. Book of Abstracts. International Meeting, April 29 - May 4, 2007, Ascona, Switzerland; ETHZ - Swiss Federal Institute of Technology of Zurich and Palacký University in Olomouc; Zurich and Olomouc. JOLA v.o.s., Kostelec na Hané, Czech Republic, 2007, 86 pp. (ISBN 80-86636-18-6)

Lebeda, A., Spencer-Phillips, P.T.N. (Eds.): Advances in Downy Mildew Research, Vol. 3. Proceedings of The 2nd International Downy Mildews Symposium. Palacký University in Olomouc and JOLA, v.o.s., Kostelec na Hané (Czech Republic), 2007, 278 pp. (ISBN 80-86636-19-4)

Lebeda, A., Spencer-Phillips, P.T.N., Cooke, B.M. (Eds.): The Downy Mildews - Genetics, Molecular Biology and Control. Springer, Dordrecht, 2008. (ISBN 978-1-4020-8972-5)

Navrátil M., Fialová R. (Eds.): Fytoplazmy - významné patogeny rostlin. Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českou fytopatologickou společností, 2008, 156 pp. (ISBN 80-903545-2-1)

Svoboda P. (Ed.): Viroidy, závažní původci chorob rostlin - současné poznatky. Sborník přednášek ze semináře konaného 17.5.2011 ve Chmelařském institutu Žatec. 2011, 48 pp. (ISBN 978-80-903545-4-8)
 
Předsednictvo 
Publikace 
Akce 
Mezinárodní aktivity 
Dokumenty 
Přihlášení 
Kontakt 
Členové ČFS 
Odkazy