O společnosti 
Soutěž ČFS:
Česká fytopatologická společnost finančně podpořila účast šesti mladých členů ČFS na 20. České a Slovenské konferenci o ochraně rostlin.


Výroční schůze:
Výroční schůze ČFS se uskutečnila 18. března 2015 ve VÚRV.


Nové akce:
V rámci 20. České a Slovenské konference o ochraně rostlin se 3. září 2015 uskutečnil seminář "Pesticidy v životním prostředí".
Sborník ze semináře je dostupný zde.
O semináři referuje týdeník Zemědělec. Článek čtěte zde.

Vzhledem k následné dezinformační kampani (například zde) a vzhledem k tomu, že naše společnost byla spolupořadatelem semináře, přinášíme zde Prohlášení předsednictva České fytopatologické společnosti k této akci. Čtěte zde.
Pohled rostlinolékaře na problematiku čtěte zde.
Stanovisko České společnosti rostlinolékařské čtěte zde.
Reakce Ministerstva zemědělství zde.Uskutečněné akce
20. Česká a Slovenská konference o ochraně rostlin proběhla 1.-3. září 2015 v Praze. Stránky konference jsou dostupné zde.

11. konference European Foundation for Plant Pathology (EFPP) s podtitulkem Healthy plants - healthy people se konala 8.-13. září 2014 v Krakově v Polsku.

International conference "Wild Plant Pathosystems“, 2-5 July 2013 Olomouc, was organized by Department of Botany, Faculty of Science, Palacký University in Olomouc and Czech Society for Plant Pathology. Web pages of the conference are available here.

"2nd International Symposium on Plum Pox Virus" was held in Palacký University Olomouc, 3-6 September 2013. Web pages of the conference are available here

 
Předsednictvo 
Publikace 
Akce 
Mezinárodní aktivity 
Dokumenty 
Přihlášení 
Kontakt 
Členové ČFS 
Odkazy