O společnosti 
Česká fytopatologická společnost
Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.
Drnovská 507
161 06
Praha 6 - Ruzyně

Telefon: 233022442

Fax: 233311592

E-mail:
kominek@vurv.cz (vědecký tajemník, hospodář, správa webových stránek)Výše členského příspěvku ČFS činí 250 Kč na člena, důchodci a studenti platí 100 Kč. Ženy na mateřské a rodičovské dovolené jsou od placení osvobozeny, stejně tak dlouhodobé výjezdy například na stáž do zahraničí.


Číslo účtu ČFS, případné platby prosím ohlásit pokladníkovi nebo hospodáři, abychom je mohli identifikovat: 166444349/0800  
Předsednictvo 
Publikace 
Akce 
Mezinárodní aktivity 
Dokumenty 
Přihlášení 
Kontakt 
Členové ČFS 
Odkazy