O společnosti  Výbor České fytopatologické společnosti:

Předseda:
Ing. Petr Komínek, Ph.D. - Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Místopředseda:
Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. Katedra botaniky a Biologické centrum - Univerzita Palackého v Olomouci

Hospodář:
Ing. Petr Svoboda, CSc. - Chmelařský institut s.r.o., Žatec
Pokladní:
Ing. Jana Mazáková, Ph.D. - Česká zemědělská univerzita v Praze

Další členové:
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. - Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o. Troubsko

Doc. Ing. Lenka Burketová, CSc. - Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava - Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

 
Předsednictvo 
Publikace 
Akce 
Mezinárodní aktivity 
Dokumenty 
Přihlášení 
Kontakt 
Členové ČFS 
Odkazy