O společnosti 
Česká fytopatologická společnost je kolektivním členem dvou mezinárodních organizací:

European Foundation for Plant Pathology (EFPP), webové stránky http://www.efpp.net/

International Society for Plant Pathology (ISPP), webové stránky http://www.isppweb.org
Pro newsletter ISPP jsme vyzýváni k publikaci novinek z fytopatologie: "News and announcements from all on any aspect of Plant Pathology are invited for the Newsletter. Contributions from the ISPP Executive, Council and Subject Matter Committees, Associated Societies and Supporting Organisations are requested"  
Předsednictvo 
Publikace 
Akce 
Mezinárodní aktivity 
Dokumenty 
Přihlášení 
Kontakt 
Členové ČFS 
Odkazy