Test Intranet Page

Rezervace:

Veškeré rezervace je nutné mít zaevidovány v rezervačním systému.
https://rezervace.vurv.eu

U rezervace místností uveďte vždy:
- název akce
- garanta akce (kontaktní osobu)
- čas zahájení a ukončení akce (vč. příprav/úklidu)
- číslo zakázky, z níž bude pronájem hrazen

V případě potřeby využití dostupné IT techniky je nezbytné zadat požadavek na součinnost IT prostřednictvím HelpDesku, a to min. 2 pracovní dny předem. Do požadavku uveďte prosím podrobnosti o technologiích a zařízeních, která plánujete při akci využít. Při akcích, které nebudou nahlášeny, nemůžeme garantovat poskytnutí jakékoliv součinnosti.

Intranet:


aa