• Úvod
 • Rezistentní plevele
 • Invazní a expanzivní
 • Ohrožené plevele
 • Publikace
 • Kontakty
 • Odkazy
 • Vývoj metod diagnostiky, diagnostika rezistence, testování rezistence a citlivosti vůči herbicidům.
 • Testování je určeno pro vědecké ústavy, vysoké školy, státní správu (Státní rostlinolékařská správa), poradenské služby a farmáře.
 • Laboratoř spolupracuje s mezinárodní organizací zabývající se rezistencí plevelů vůči herbicidům (H.R.A.C.).
 • Monitoring a diagnostika invazních a expanzivních plevelů
 • Mikulka J., Slavíková L., 2008, Metody diagnostiky a regulace rezistentních populací plevelů vůči herbicidům, ISBN :978-80-87011-50-8, 39 str.
 • Mikulka J., Štrobach J., 2008, Metody regulace vytrvalých plevelů na zemědělské půdě šetrné k životnímu prostředí, ISBN978-80-87011-48-5, 44 str.
 • Mikulka J.,2008, Metody regulace výdrolu obilnin, ISBN978-80-87011-49-2
 • Mikulka J., Zákravský P., 2007, Biologie, ekologie a možnosti regulace kamyšníků na orné půdě, ISBN978-80-87011-07-2
 • Slavíková-Holcová L., Mikulka J., 2007, Rezistence plevelů vůči herbicidům , Agromagazín 8(12): 34-36
 • Slavíková-Holcová L., Mikulka J., 2008, Rezistentní plevele v České republice - Laskavec ohnutý - Amaranthus retroflexus , Agromanuál 3(6): 15
 • Slavíková-Holcová L., Mikulka J., 2008, Rezistentní plevele v České republice – Rdesno blešník – Polygonum lapathifolium , Agromanuál 3(5): 19
 • Slavíková-Holcová L. , 2008 , Rezistentní plevele v České republice - Lipnice roční - Poa annua , Agromanuál 3(7): 17
 • Slavíková-Holcová L., Mikulka J., 2008, Rezistentní plevele v České republice - Merlík bílý - Chenopodium album , Agromanuál 3(8): 18
 • Slavíková-Holcová L., Mikulka J., 2008, Rezistentní plevele v České republice - Turanka kanadská - Conyza canadiensis , Agromanuál 3(9-10)
 • Slavíková-Holcová L., Mikulka J., 2008, Rezistentní plevele v České republice - Laskavec zelenoklasý - Amaranthus powelii , Agromanuál 3(11-12): 25
 • Slavíková-Holcová L., Mikulka J., 2008, Rezistence plevelů vůči inhibitorům acetolaktátsyntázy , Farmář 14(8): 24-25
 • Slavíková-Holcová L., Mikulka J., 2009, Rezistentní plevele v České republice - Starček obecný - Senecio vulgaris , Agromanuál 4(1): 15
 • Slavíková L., Mikulka J., 2009, Psárka polní – nehostinný obyvatel jižních Čech, Úroda 57 (6)
 • Slavíková-Holcová L., Mikulka J., 2009, Rezistentní plevele v České republice – Chundelka metlice – Apera spica - venti , Agromanuál 4(8): 13
 • Slavíková-Holcová L., Mikulka J., 2009, Rezistentní plevele v České republice – Bytel metlatý – Kochia scoparia, Agromanuál 4(5): 12
 • Slavíková-Holcová L., Mikulka J., 2009, Rezistentní plevele v České republice - Ježatka kuří noha - Echinochloa cruss-galli, Agromanuál 4(9 – 10 ): 22
 • Slavíková L., Mikulka J., 2009, Účinek vybraných herbicidů na psárku polní, Úroda 57 (11)
 • Jak se k nám dostanete
  Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.
  odbor Agroekologie
  odd. Ekologie rostlin a herbologie
  Drnovská 507
  Praha 6 – Ruzyně
  161 06
  Kontakt
  Ing. Jan Mikulka, CSc.
  233022297
  mikulka@vurv.cz

  Ing. Lucie Slavíková
  233022492
  slavikova@vurv.cz
  www.vurv.cz
  Internetové stránky Výzkumného ústavu rostlinnné výroby, v.v.i.
  www.vurv.cz/plevele
  Internetový atlas plevelů
  www.weedscience.org
  Mezinárodní server o rezistentních plevelích
  Vytvořili Jan Mikulka a Lucie Slavíková, 2009
  Optimalizováno pro rozlišení 1280*1024