Sbírky a kolekce

Genetické zdroje (genofondy)

Genetické zdroje (Národní program genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (NPGZ)

Genetické zdroje rostlin (Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro- biodiversity (NPGZR))
Genetické zdroje mikroorganismů (Národní program genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (NPGZM))

Kolekce kultur mikroorganismů VÚRV