PS Pernolec

Název týmu: Pokusná stanice Pernolec
 
Vedoucí týmu: Pavel Beneš
Zástupce vedoucího týmu: Věra Folejtarová
Charakteristika pokusné stanice:
Pokusná stanice Pernolec leží 60 km západně od Plzně a 5 km jihovýchodně od Tachova směrem na Přimdu na 49°46´severní šířky a 12°41´ východní délky. Pokusná lokalita se nachází ve výrobní oblasti bramborářské B1, nadmořská výška je 530 m. Pokusné pozemky leží v katastru obce Pernolec asi 400 m od stanice. Výměra obhospodařované půdy na pokusné stanici činí 13,5 ha.
Půdní podmínky:
Půdním typem je kambizem oglejená, druh písčito-hlinitá, středně těžká, mateční substrát ortorula, hloubka středně hluboká. Hloubka ornice 25 – 28 cm.
Agrochemické vlastnosti ornice:
Obsah humusu: 2,78 %
Obsah přístupných živin (mg/kg): P 146; K 130; Mg 108; Ca 1643
Klimatická a povětrnostní charakteristika:
Klimatický region – mírně teplý 4, mírně vlhký, klimatická oblast mírně teplá, okrsek B5 – mírně teplý, mírně vlhký, vrchovinový. Průměrná roční teplota vzduchu je 7,1 °C. Dlouhodobý roční úhrn srážek činí 559,1 mm. Počet srážkových dnů za rok (měřeno za 14 let) činí 136,4 dnů, z toho srážky nad 10 mm činí 13,3 dny. Agroklimatické členění (makrooblast, oblast, podoblast): mírně teplá, poměrně mírně teplá, mírně suchá.
Charakteristické plevele:
Nejčastější místní plevele: pýr, chundelka metlice, rmen, penízek rolní, kokoška, pcháč, konopice, svízel přítula, merlík bílý, hluchavka nachová, heřmánkovité, lipnice roční, rdesno ptačí, mléč rolní, ptačinec žabinec, violka rolní, smetánka lékařská.
Charakteristická fauna:
Typickými zástupci fauny jsou hlodavci zvláště myši, dále zajíci, bažanti, černá zvěř a srnčí zvěr, z ptáků káně, sýkorky, kos, skřivan, vrabec a holub.

Charakteristiky půdního profilu pokusné stanice Pernolec:

Hloubka
(cm)
pH
(H2O)
pH
(KCl)
CaCO3
(%)
Cox
(%)
KVK
(meq/100g)
  0 –  20
5,1
4,5
0,0
1,19
10,52
20 –  30
5,0
4,1
0,0
0,73
 9,73
30 –  40
4,8
3,8
0,0
0,27
 8,93
40 –  50
4,8
3,8
0,0
0,27
 8,93
50 –  60
4,8
3,8
0,0
0,27
 8,93
60 –  70
4,3
3,9
0,0
0,22
 8,95
70 –  80
4,3
3,9
0,0
0,22
 8,95
80 –  90
4,3
3,9
0,0
0,22
 8,95
 90 – 100
4,3
3,9
0,0
0,22
 8,95