PS Ivanovice na Hané

Název týmu: Pokusná stanice Ivanovice na Hané
 
Vedoucí týmu: Ing. Stanislav Hudec
 
Zástupce vedoucího týmu: Ing. Pavel Hledík
 
Další členové týmu:
Miroslav Janeček, DiS.
Lenka Minaříková
Tomáš Pavlus
Ing. Lucie Horáková
Roman Kudlička
 
Charakteristika pokusné stanice:
Pokusná stanice se nachází na 49°19´ severní šířky a 17°05´ východní délky v katastrálním území obce Ivanovice na Hané o nadmořské výšce 225 m. Výrobní oblast je Ř1. Umístění pokusu je stacionární na pozemku Alej a Zahrádky. Pozemky k tomuto účelu jsou vyčleněny po bývalém hospodářství stanice, kde pravidelně rotoval intenzivní řepařský osevní postup. Výměra obhospodařované plochy pokusné stanice činí 36 ha. Jedná se o rovinaté pozemky.
Půdní podmínky:
Půdy ve zdejší oblasti jsou úrodné s přirozenou zásobou hlavních živin. Půdní typ je degradovaná černozem půdní druh hlinitý. Půdotvorný substrát je spraš. Jsou to především aluviální a diluviální hlinité půdy na sprašových podložích. Ornice je tmavohnědá humosní hlína, dosahující hloubky v průměru cca 40 cm.
Agrochemické vlastnosti ornice:
Obsah humusu: 4,39 %
Obsah přístupných živin (mg/kg): P 177; K 573; Mg 215; Ca 3988
Klimatická a povětrnostní charakteristika:
Klimatický region T2. Klimatická oblast M15 oblast teplá, klimatický okrsek A3 teplý, mírně suchý s mírnou zimou. Agroklimatické členění (makrooblast, oblast a podoblast): teplá, převážně teplá, převážně suchá. Dle údajů místní meteorologické stanice je dvacetiletý průměr teplot 9,17 °C a roční suma srážek 548,1 mm.
Charakteristické plevele:
Mezi typické zástupce patří laskavec, merlík bílý, ježatka, svízel přítula, oves hluchý, pcháč oset, zemědým, rozrazil perský, ptačinec žabinec, maceška rolní, ostropestřec mariánský.
Charakteristická fauna:
Typickými zástupci fauny jsou zajíc, bažant a srnčí zvěř. Objevuje se káně. Ze zpěvného ptactva potom sýkorky, skřivan a vodní ptactvo.
Charakteristiky půdního profilu pokusné stanice Ivanovice na Hané:
Hloubka
(cm)
pH
(H2O)
pH
(KCl)
CaCO3
(%)
Cox
(%)
KVK
(meq/100g)
 0 – 20
7,1
6,3
0,0
1,81
20 – 30
7,1
6,6
0,3
1,62
30 – 40
7,6
6,9
0,9
1,37
40 – 50
7,8
6,9
0,0
1,27
50 – 60
7,9
7,1
0,0
1,21
60 – 70
7,8
7,0
0,0
1,04
70 – 80
7,9
6,9
0,1
0,71
80 – 90
7,9
7,0
0,1
0,59
90 -100
7,9
7,0
0,5
0,42