Odbor pokusných stanic

Vedoucí odboru: Ing. Václav Merunka

Pracovníci administrativní a metodické podpory: Ing. Jiří Dvořáček, Lucie Vykoukalová

Zaměření a popis činností odboru:
Odbor pokusných stanic zabezpečuje provádění polních pokusů na 7 pokusných stanicích VÚRV, v.v.i. Spolupracuje s pracovníky jiných odborů při provádění pokusů, které jsou součástí řešení institucionálního projektu a dalších výzkumných projektů. V součinnosti s pracovníky dalších odborů zabezpečuje chod dlouhodobých pokusů (další činnost) a pokusy na zakázku pro firmy (jiná činnost – registrační pokusy, odrůdové pokusy). Na stanicích běží 10 dlouhodobých pokusů, které řeší různorodou problematiku (výživářské pokusy, agrotechnické, s osevními postupy). Zabývá se zakládáním a vyhodnocováním polních pokusů, zpracováním metodik probíhajících pokusů (studie) a zpracováním zpráv z polních pokusů. Data získaná z pokusů ukládá do databázového systému. Na základě získaných zkušenosti zdokonaluje metody polního pokusnictví.

Všechny pokusné stanice Odboru pokusných stanic jsou nositeli GEP certifikátu (Good Experimental Practice) na základě ISO 9000 (Quality Management) a ISO 14000 (Environmental Management).

Součástí odboru je též Výzkumná stanice vinařská Karlštejn.
Výzkumná stanice vinařská (VSV) v Karlštejně byla založena v r. 1919. Od svého založení byl posláním stanice výzkum, udržování genofondu, zkoušení odrůdstování a jiná výzkumně-pěstitelská činnost.
Výzkumná stanice obhospodařuje vinice v obtížném terénu na terasách, celková rozloha produkčních vinic je 7,99 ha. Sklepní hospodářství vyrábí víno z vlastní produkce jako vedlejší produkt výzkumné a šlechtitelské činnosti.

Podrobné informace o jednotlivých stanicích najdete pod odkazy vlevo, adresy stanic a kontakty na vedoucí pracovníky zde.