Vydavatelská činnost VÚRV, v. v. i. za r. 2015

NÁZEV AUTOR / KOLEKTIV ISBN ODKAZ
Laboratorní hodnocení stravitelnosti sacharidů v potravinách a krmivech s možností predikce glykemického indexu. Metodika pro praxi. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha a Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, 2015. Jana Bradová
Lenka Štěrbová
Petra Smrčková
ISBN 978-80-7427-191-5 [PDF]