výsledekAutoři:Aulický, R., Stejskal, V., Opit, G.
Název:Short-Exposure Biological Activity of Dichlorvos Insecticide Strips on Coleopteran Storage Pests under Two Evaporation Regimes: Can Slow-Release Dichlorvos Formulations Replace Aerosols? (B)
Abstrakt:Kvůli novým omezujícím předpisům DDVP jsme zkoumali účinnost krátkých expozic časů DDVP s pomalým uvolňováním z odpařovacích destiček z hlediska zvyšování bezpečnosti lidí. Proto jsme určili účinnost 1-, 6- a 24-h DDVP (rychlost odpařování: 0,15 +/- 0,02 g.day (-1)) expozice pásů na 5 druhů skladištních škůdců, jmenovitě Tribolium castaneum, Oryzaephilus surinamensis , Cryptolestes ferrugineus, Rhyzopertha dominica a Sitophilus granarius v experimentální komoře. Testovali jsme dva odpařovací režimy DDVP z destiček, a to „preventivní“ a „represivní“. V "preventivním" režimu jsou destičky aplikovány 168 hodin před expozicí škůdcům, zatímco v "represivním" režimu jsou destičky aplikovány souběžně se škůdci. Podle našich údajů se mortalita pohybovala od 0 do 100% v závislosti na druhu. Nejcitlivějším druhem byla O. surinamensis, zatímco nejvíce tolerantní byla R. dominica. V 1- a 4-hodinové expoziční době byly významné rozdíly v mortalitě mezi represivním a preventivním režimem. Pro expozici 24 hodin však neexistovaly žádné rozdíly mezi režimy. Naše data ukazují, že krátkodobá expozice proužkům DDVP má supresivní účinek na O. surinamensis, ale nemůže plně nahradit dlouhodobou expozici destiček nebo vysokých dávek DDVP aerosolů pro T. castaneum, C. ferrugineus, R. dominica a S. granarius.
Klíčová slova:DDVP; organofosfát; aerosoly; míra odpařování; obilní sklady; skladištní členovci
Rok:2019
Časopis:Pakistan Journal of Zoology
Ročník časopisu:51
číslo časopisu:2
Stránky:475 - 482
Jazyk:Angličtina
Kategorie:Články v impaktovaných časopisech
Wok:
http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?&GWVersion=2&SrcAuth=Name&SrcApp=sfx&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=000461147800009&DestApp=WOS
DOI:10.17582/journal.pjz/2019.51.2.475.482
PDF: