Fulltext:
Rok od: Rok do:
Klíčová slova:
Autor:  
Tým:  
+ zobrazit rozšířené hledání
Zvýrazněné jméno autora = autor s afilací k VÚRV

Hermuth, J., Hutař, M.
Využití první české odrůdy zrnového čiroku "RUZROK" jako bezlepkové obilniny pro výrobu biopotravin
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2020
Pavela, R.,
Pivo s přídavkem extraktu z kořenů Astragalus membranaceus
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2020
Abrham, Z., Vach, M., Hlisnikovský, L.
Vliv technologie a hnojení dusíkem na ekonomiku ozimé pšenice (D)
Mechanizace zemědělství, 2019, 69(8): 56 - 59
Abrham, Z., Vach, M., Hlisnikovský, L.
Vliv technologie a hnojení dusíkem na ekonomiku jarního ječmene (D)
Úroda, 2019, 67(9): 18 - 22
Abrham, Z., Vach, M., Hlisnikovský, L.
Vliv aplikace hnojiv na výnosy, jakost a ekonomiku pšenice ozimé (A)
Agritech Science, 2019, 13(3): 1 - 6
Akkoc, Y., Lyubenova, L., Grausgruber, H., Janovská, D., Yazici, A., Cakmak, I., Gozuacik, D.
Minor cereals exhibit superior antioxidant effects on human epithelial cells compared to common wheat cultivars (C)
Journal of Cereal Science, 2019, 85 : 143 - 152
Almeida, C. R., Dror, I., Garuti, M., Grabarczyk, M., Guillon, E., van Hullebusch, E., Laera, A., Mikac, N., Muňoz, J., Panagiotaras, D., Paulauskas, V., Rodriguez-Perez, S., Simon, S., Šinko, J., Stres, B., Usťak, S., Wardak, C., Mucha, A. P.
Assessing fate and bioavailability of trace elements in soils after digestate application
In: Fermoso, F. G., van Hullebusch, E., Collins, G., Roussel, J., Mucha, A. P., Esposito, G. (ed.) Trace Elements in Anaerobic Biotechnologies
IWA Publishing, London, 2019, 153 - 180.
Aulický, R., Vendl, T., Stejskal, V.
Evaluation of contamination of packages containing cereal-fruit bars by eggs of the pest Indian meal moth (Plodia interpunctella, Lepidoptera) due to perforations in their polypropylene foil packaging (A)
Journal of Food Science and Technology, 2019, 56 (7): 3293 - 3299
Aulický, R., Stejskal, V., Opit, G.
Short-Exposure Biological Activity of Dichlorvos Insecticide Strips on Coleopteran Storage Pests under Two Evaporation Regimes: Can Slow-Release Dichlorvos Formulations Replace Aerosols? (B)
Pakistan Journal of Zoology, 2019, 51 (2): 475 - 482
Aulický, R., Stejskal, V., Frýdová, B.
Field validation of phosphine efficacy on the first recorded resistant strains of Sitophilus granarius and Tribolium castaneum from the Czech Republic (C)
Journal of Stored Products Research, 2019, 81 : 107 - 113
Aulický, R., Frýdová, B., Stejskal, V., Kolář, V., Prokop, J.
Řízené atmosféry jako alternativa pro ošetření komodit napadených škůdci rezistentními k fosforovodíku (D)
Rostlinolékař, 2019, 30(6): 19 - 21
Aulický, R., Stejskal, V.
Skladištní škůdci a klimatické změny
Zemědělec, 2019, 27 (3): 14 - 18
Aulický, R., Stejskal, V.
Prevence a opatření proti výskytu skladištních škůdců v obilí
Úroda, 2019, 67 (9): 58 - 59
Aulický, R., Stejskal, V., Vendl, T.
Jak zavíječ hledá potravu
Úroda, 2019, 67 (11): 35 - 35
Báborská, Z., Skuhrovec, J., Košťál, M.
The mature larva and pupa of Tychius subsulcatus Tournier, 1847 (Coleoptera, Curculionidae), with comments on its biology and phylogenetic relationships (C)
Zootaxa, 2019, 4568 (1): 168 - 176
Bartoš, M., Chalupová, L., Růžička, V., Erban, T.,
Sada oligonukleotidových sekvencí a rekombinantní plazmid pro detekci bakterií druhu Paenibacillus larvae
, 2019, č. užitného (průmyslového) vzoru: 33436
Benelli, G., Pavela, R., Cianfaglione, K., Nagy, D. U., Canale, A., Maggi, F.
Evaluation of two invasive plant invaders in Europe (Solidago canadensis and Solidago gigantea) as possible sources of botanical insecticides (C)
Journal of Pest Science, 2019, 92 (2): 805 - 821
Benelli, G., Pavela, R., Drenaggi, E., Maggi, F.
Insecticidal efficacy of the essential oil of jambú (Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen) cultivated in central Italy against filariasis mosquito vectors, houseflies and moth pests (C)
Journal of Ethnopharmacology, 2019, 229 : 272 - 279
Benelli, G., Pavela, R., Maggi, F., Wandjou, J. G., Fofie, N. B., Koné-Bamba, D., Sagratini, G., Vittori, S., Caprioli, G.
Insecticidal activity of the essential oil and polar extracts from Ocimum gratissimum grown in Ivory Coast: Efficacy on insect pests and vectors and impact on non-target species (C)
Industrial Crops and Products, 2019, 132 : 377 - 385
Benelli, G., Pavela, R., Petrelli, R., Nzekoue, F. K., Cappellacci, L., Lupidi, G., Quassinti, L., Bramucci, M., Sut, S., Dall´Acqua, S., Canale, A., Maggi, F.
Carlina oxide from Carlina acaulis root essential oil acts as a potent mosquito larvicide (C)
Industrial Crops and Products, 2019, 137 : 356 - 366

předchozí
zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového poctu: 6850