Monitoring stavu porostů

 2020

Monitoring mrazuvzdornosti a přezimování obilnin (20.01.)
Poškození ozimů mrazy na přelomu března a dubna (04.04.)
Rozdíly v porostech ozimů poškozených mrazy, vliv N (10.04.)
Vývoj ozimů po jarních mrazech (17.04.)
Jarní mrazy a poškození ozimů (30.04.)