Poradenství, přenos poznatků do praxe
Nabídka poradenství a konzultací v roce 2020

Monitoring škůdců polní zeleniny .
Pokračuje monitoring škůdců polní zeleniny, více zde.

Monitoring stavu porostů
Monitoring mrazuvzdornosti a přezimování obilnin (20.01.)
Poškození ozimů mrazy na přelomu března a dubna (04.04.)
Rozdíly v porostech ozimů poškozených mrazy, vliv N (10.04.)
Vývoj ozimů po jarních mrazech (17.04.)
Jarní mrazy a poškození ozimů (30.04.)


Nové metodiky a technologie pro praxi
Detekce vodního stresu polních plodin termokamerovým...
Hodnocení potravních preferencí u hmyzích opylovatelů
Technologie pěstování a ochrany řepky...
...další metodiky najdete zde (před certifikací zde)

Odborné prezentace
Čiroky a béry; Neonikotinoidy; Hraboši (16.01.)
Rizika zemědělství v ČR; Agrotechnika a hnojení (11.02.)
Ochrana plodin proti škůdcům; Listová hnojiva (11.02.)
Zemědělství s nízkou C stopou – video a prezentace
Virové choroby obilnin
Zimovzdornost a mrazuvzdornost ozimých obilnin
Nové odrůdy obilnin s odolností vůči biotickým stresům...

Programy, užitečné aplikace, evidence
Skladová karta pro polní složiště hnoje; Krmiva na poli
Predikce rizika výskytu virů BYDV a WDV
Orientační bilance živin a organické hmoty

Volná místa
 9 pozic, aktualizováno 18.05., informace najdete zde