Poradenství, přenos poznatků do praxe
Nabídka poradenství a konzultací v roce 2018

Semináře a další akce v roce 2018 (více...)
Videopřednášky z "Bylinkového dne", NZM Praha 21.04.
"Engineering synth. protein scaffolds...", Olomouc 26.09.
"Den otevřených dveří" na demofarmě Brniště 13.10. 

"Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů", 12.11.

"Dlouhodobé polní pokusy a jejich přínos...", 11.-12.12.


Monitoringy pro praxi (více...)
Škůdci polní zeleniny; Výskyt plevelů; Choroby obilnin

Nové metodiky pro praxi, publikace (více...)
Nový přístup hodnocení suspektních otrav včel pesticidy
Hospodaření ve zranitelných oblastech (2018)
Oceněná metodika: Uložení hnoje na zemědělské půdě
Zveřejněné metodiky před certifikací.

Programy, užitečné aplikace, evidence
Predikce rizika výskytu virů BYDV a WDV
Elektronická kniha "Mor včelího plodu"
Orientační bilance živin v podniku
Evidence hnojení ("modré sešity")


Úspěchy (více...)
Zlatý klas a další ocenění na Zemi živitelce 2018
Úspěch vědců z VÚRV, v.v.i. v boji proti kůrovci
20 nejcitovanějších publikací autorů z VÚRV, v.v.i.
Zastavení řízení "EU Pilot" proti ČR


Volná místa (7 volných míst, více zde)