Semináře a další akce
(více...)
Videopřednášky z "Bylinkového dne", NZM Praha
Sborník ze semináře "Dlouhodobé polní pokusy...", VÚRV
I.–III.2019 Semináře k dotacím, ochraně vod, hnojení...

Poradenství, přenos poznatků do praxe
Nabídka poradenství a konzultací

Monitoringy pro praxi (více...)
Škůdci polní zeleniny; Výskyt plevelů; Choroby obilnin

Nové metodiky pro praxi, publikace (více...)
Postupy hospodaření pro efektivní využití dusíku...
Možnosti výroby a využití specializovaných org. hnojiv...
Predikce parametrů výživné hodnoty kuk. siláže (NIRS)
Zveřejněné metodiky a mapy před certifikací

Odborné prezentace (audiovizuální tvorba)
Virové choroby obilnin
Zimovzdornost a mrazuvzdornost ozimých obilnin
Nové odrůdy obilnin s odolností vůči biotickým stresům...

Programy, užitečné aplikace, evidence
Skladová karta pro polní složiště hnoje
Predikce rizika výskytu virů BYDV a WDV
Elektronická kniha "Mor včelího plodu"
Orientační bilance živin a OL v zemědělském závodě
Evidence hnojení ("modré sešity")


Úspěchy (více...)
Zlatý klas a další ocenění na Zemi živitelce 2018

Volná místa (6 volných míst, více zde)