Semináře a další akce v roce 2019
 
08.02.–12.04. Výstava "Rostliny budoucnosti", AV ČR
20.03. "Psychoaktivní rostliny a houby...", Olomouc
20., 21.03. "Aktuální problémy ve výživě skotu, zejména
konzervace objemných krmiv..., Jaroměřice u J., Polička

04.04. "Pěstování kukuřice, ...", Vsisko (Velký Týnec)

Poradenství, přenos poznatků do praxe
Nabídka poradenství a konzultací v roce 2019

Nové metodiky a technologie pro praxi
Diagnostika škodlivých mikroorganizmů a ochrana zelí
Hodnocení odolnosti skladištních škůdců k fosforovodíku
Technologie pěstování a ochrany řepky...

Biologie a ekologie kříska, možnosti ochrany obilnin...
Podpora výskytu užitečných organizmů v sadech
Podpora čmeláků pro malopěstitele a zahrádkáře
Postupy hospodaření pro efektivní využití dusíku...
...další schválené metodiky najdete zde
Zveřejněné metodiky a mapy před schválením

Odborné prezentace (audiovizuální tvorba)
Virové choroby obilnin
Zimovzdornost a mrazuvzdornost ozimých obilnin
Nové odrůdy obilnin s odolností vůči biotickým stresům...

Programy, užitečné aplikace, evidence
Skladová karta pro polní složiště hnoje
Predikce rizika výskytu virů BYDV a WDV
Elektronická kniha "Mor včelího plodu"
Orientační bilance živin a OL v zemědělském závodě

Volná místa (10 volných míst, více zde)