Semináře a další akce v roce 2019 
21.02. "Zemědělství s nízkou C stopou" – video, ppt
29.05. "Metody hodnocení kvality obilnin", Olomouc
30.05. 
"Akce na demofarmě Družstvo Vysočina", Janovice
30.05. 
"Šetrné metody hospodaření na půdě" 
06.06. "Akce na demofarmě ZOD Brniště", Brniště
20.06. "Workshop k výzkumu a šlechtění obilnin" 

25.06. "Minoritní obilniny v osevních postupech a výživě"
26.06. "Polní den", Humpolec

Poradenství, přenos poznatků do praxe
Nabídka poradenství a konzultací v roce 2019

Monitoring škůdců polní zeleniny (zde)

Nové metodiky a technologie pro praxi
Technologie pěstování a ochrany řepky...
Podpora čmeláků pro malopěstitele a zahrádkáře
Postupy hospodaření pro efektivní využití dusíku...
...další schválené metodiky najdete zde

Odborné prezentace (audiovizuální tvorba)
Virové choroby obilnin
Zimovzdornost a mrazuvzdornost ozimých obilnin
Nové odrůdy obilnin s odolností vůči biotickým stresům...

Programy, užitečné aplikace, evidence
Skladová karta pro polní složiště hnoje
Predikce rizika výskytu virů BYDV a WDV
Elektronická kniha "Mor včelího plodu"
Orientační bilance živin a organické hmoty v závodě

Volná místa (4 volná místa, více zde)