Pozvánky na akce .
20.08. Akce na demofarmě Družstvo Vysočina, Janovice
22.08. "Den vinice – LÉTO", Karlštejn
20.–23.08. Expozice VÚRV na Letní Floře 2020, Olomouc
03.09. Akce na demofarmě ZOD Brniště, a.s. 

Poradenství, přenos poznatků do praxe
Nabídka poradenství a konzultací v roce 2020

Monitoring škůdců polní zeleniny (více zde)

Monitoring stavu porostů (více zde)

Metodiky a technologie pro praxi
Hodnocení potravních preferencí u hmyzích opylovatelů
Technologie pěstování a ochrany řepky...
...další metodiky najdete zde (před certifikací zde)

Odborné prezentace
Čiroky a béry; Neonikotinoidy; Hraboši (16.01.)
Rizika zemědělství v ČR; Agrotechnika a hnojení (11.02.)
Ochrana plodin proti škůdcům; Listová hnojiva (11.02.)
Zemědělství s nízkou C stopou – video a prezentace
Virové choroby obilnin
Zimovzdornost a mrazuvzdornost ozimých obilnin
Nové odrůdy obilnin s odolností vůči biotickým stresům...

Programy, užitečné aplikace, evidence
Skladová karta pro polní složiště hnoje 
Pravidla pro uložení senáže a siláže na poli
Predikce rizika výskytu virů BYDV a WDV
Orientační bilance živin a organických látek

Volná místa (7 míst, aktualizace k 12.08., více zde)