Semináře a další akce v roce 2019 
21.02. "Zemědělství s nízkou C stopou" – video, ppt
25.07. "Akce na demofarmě Družstvo Vysočina", Janovice
01.08. "Akce na demofarmě ZOD Brniště", Brniště 

Poradenství, přenos poznatků do praxe
Nabídka poradenství a konzultací v roce 2019

Monitoring škůdců polní zeleniny (zde)

Nové metodiky a technologie pro praxi
Technologie pěstování a ochrany řepky...
Postupy hospodaření pro efektivní využití dusíku...
...další schválené metodiky najdete zde

Odborné prezentace (audiovizuální tvorba)
Virové choroby obilnin
Zimovzdornost a mrazuvzdornost ozimých obilnin
Nové odrůdy obilnin s odolností vůči biotickým stresům...

Programy, užitečné aplikace, evidence
Skladová karta pro polní složiště hnoje
Predikce rizika výskytu virů BYDV a WDV
Orientační bilance živin a organické hmoty v závodě

Volná místa (7 volných míst, více zde)