Poradenství, přenos poznatků do praxe
Nabídka poradenství a konzultací v roce 2018 
Navštivte naše polní pokusy:
   
Zkoušky odolnosti obilnin k BYDV
    Odrůdové pěstební technologie oz. pšenice

Monitoringy pro praxi
Monitoring škůdců polní zeleniny
Monitoring škůdců řepky
Monitoring výskytu plevelů
Monitoring houbových chorob obilnin
 

Metodiky pro praxi, publikace (více...)
Hodnocení rezistence roztoče Varroa destructor
Hodnocení suspektních otrav včel pesticidy
Bakteriální choroby včel - manuál pro včelaře
Zakládání kukuřice do travních porostů na o.p.
Metoda „PPB“, šlechtění pšenice v ekolog. zem.
Detekce a identifikace hub, kontaminace obilovin 
Hospodaření ve zranitelných oblastech (2. vyd.)
Evidence hnojení ("modré sešity") 
Zveřejněné metodiky před certifikací.

Programy a užitečné aplikace

Bilance živin v podniku, za rok 2017
Predikce rizika výskytu virů BYDV a WDV
Elektronická kniha "Mor včelího plodu" 

 
Volná místa (8 volných míst, více zde)