Monitoring škůdců polní zeleniny (28. týden)


08.07.2020

28. týden
Na všech sledovaných lokalitách škůdci pod kontrolou, ale na méně intenzivně ošetřených plochách mohou škodit druhy z minulého týdne. Na brukvovité zelenině nadále vysoké výskyty zápředníčka polního, střední výskyt molic a třásněnek, začíná klást 2. generace květilky zelné. Na cibuli lokálně vysoké výskyty třásněnek. Pokračuje nálet a kladení mandelinky bramborové.
Letošní rok je výskyt škůdců zeleniny průměrný, ale vhledem k nestálému počasí je velmi proměnlivý a těžko předvídatelný – mění se z týdne na týden. Nejen na zeleně se vyskytují druhy, které „běžně“ neškodí, proto nepodléhejte rutině a kontrolujte důkladně porosty alespoň 1x týdně.
Celou zprávu najdete zde, předchozí zprávy v archivu.


Skokově se zvýšil výskyt třásněnek na cibuli – škodí vylíhlé nymfy. Ohroženy především odrůdy s nahloučenými listy, mezi kterými se třásněnky ukrývají. Někde i přes 100 nymf/rostlinu. 

 


Monitoring škůdců polní zeleniny (týdně, od 1. dubna do 31. října) zajišťují pracovníci výzkumného týmu Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům, z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni, pro potřeby členů Zelinářské unie Čech a Moravy i dalších pěstitelů zeleniny.

Všechny aktuality