V souladu s podmínkami Evropské komise je nutno zatím necertifikovanou metodiku před uzavřením smlouvy s uživatelem zveřejnit.
Upozorňujeme, že níže uvedené metodiky (resp. jejich verze před certifikací, tedy před zveřejněním finální certifikované verze) dosud neprošly oponentním řízením a certifikací a jejich text ani obsah není definitivní. Poskytovatel metodik tedy nenese žádnou odpovědnost za jejich užití.
Pro dodržení časové návaznosti jsou nové metodiky přiřazovány zdola.

  • Určování genů ovlivňujících jarovizační nárok a dobu kvetení u Triticum aestivum (zveřejněno od 12.11.2019 do 03.02.2020)
  • Hodnocení potravních preferencí u hmyzích opylovatelů (zveřejněno od 12.11.2019 do 03.02.2020)
  • Vývoj kalibračních rovnic pro stanovení rizikových prvků v aluviálních půdách řek Mže a Otavy prostřednictvím mobilního XRF přístroje (zveřejněno 03.12.2019)
  • Mapy výnosového potenciálu v oblasti dolního Pojizeří (zveřejněno od 15.01.2020 do 04.02.2020)
  • Metodika identifikace odrůd máků (Papaver somniferum) splňujících parametry cechovní normy „Český modrý mák“ pomocí mikrosatelitních markerů (zveřejněno od 31.01.2020 do 04.03.2020)
  • Detekce původců korových nekróz a předčasného odumírání meruněk a broskvoní, především bakteriemi komplexu Pseudomonas syringae, v množitelských materiálech a v produkčních sadech (zveřejněno od 17.06.2020 do 12.03.2021)
  • Výběr vhodných opylovatelů minoritních plodin pro semenářskou praxi (zveřejněno od 10.12.2020 do 29.03.2021)