Zaměstnanci


Nerušil Pavel, Ing.,Ph.D.

Akademický titul:Ing.,Ph.D.
Tým:Obhospodařování a využívání trvalých travních porostů
Odbor: Odbor systémů hospodaření na půdě

Kontaktní údaje:

Pevná linka: 461 327 814, 702 087 766
Pracoviště: Jevíčko
E-mail:

Vzdělání a pracovní zkušenosti

Vzdělání:
Oblasti výzkumu:
Profesní zkušenosti:
Výuka:
Další odborné aktivity: