Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významuÚvod
Zoopatogenní mikroorganismy Fytopatogeny UP Olomouc Patogeny chmele Průmyslově využitelné mikroorganismy Mlékárenské mikroorganismy
Pivovarské kvasinky Fytopatogenní viry Viry ovocných dřevin Viry brambor Viry okrasných rostlin Fytopatogenní bakterie
Rhizobia Biotrofní houby Houby UK Praha Zemědělsky významné houby Fytopatogenní oomycety Jedlé makromycety VÚRV
Basidiomycety Živočišní škůdci Skladištní škůdci CCM - potravinářské technologie
Mlékárenské a pekárenské kontaminanty
Námelovité houby


  Sbírka zoopatogenních mikroorganismů (CAPM)


O sbírce

•    Historie
Sbírka zoopatogenních mikroorganismů (CAPM) byla založena v roce 1962. V současné době je součástí Oddělení bakteriologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. v Brně.

•    Charakteristika sbírky (kmenů), počty kultur
Sbírka je zaměřena na získávání, uchovávání a poskytování kultur živočišných virů a zoopatogenních bakterií významných z hlediska veterinární medicíny a obecné a speciální mikrobiologie. CAPM uchovává více než 300 kmenů virů a téměř 600 kmenů bakterií, které nabízí ve svých tištěných katalozích.

•    Aktivity/výzkumné aktivity, služby
Hlavní aktivity sbírky jsou spojeny s deponováním, uchováváním a distribucí kultur. CAPM přijímá k deponování rovněž kultury bakterií a virů, které jsou předmětem patentového řízení na národní úrovni.

•    Ostatní služby
    bezpečné uložení kultur v CAPM
    lyofilizace kultur nebo jiného biologického materiálu
    poradenská činnost

•    Metody uchovávání kmenů
Většina kmenů je uchovávána v lyofilizovaném stavu, v kapalném dusíku a při teplotě -80 °C.

•    Systémy kvality, interní normy, správná laboratorní praxe

Laboratorní práce jsou prováděny v souladu se schválenou metodikou („Standardní postup konzervace, uchování, charakterizace a dokumentace genetických zdrojů“) a na pracovišti jsou dodržovány zásady správné laboratorní praxe.

•    Začlenění do národních a mezinárodních organizací/platforem (WFCC, ECCO, FCCM, ...),       
    
jiné mezinárodní aktivity
Sbírka je členem Světové federace sbírek kultur (World Federation for Culture Collections - WFCC, www.wfcc.info), Organizace evropských sbírek kultur (European Culture Collections' Organisation - ECCO,www.eccosite.org) a Federace československých sbírek mikroorganismů (FCCM, http://web.natur.cuni.cz/fccm/).
Využití sbírky:


•    Využití kmenů
Sbírkové kmeny jsou využívány zejména k výzkumným, diagnostickým a výukovým účelům. Kromě zemědělství, školství či zdravotnictví nalézají uplatnění také v oblasti průmyslu a biotechnologie.

•    Uživatelé, klienti
CAPM poskytuje kultury bakterií a virů různým laboratořím, školám a vědeckým institucím v ČR i zahraničí.Kontakt:

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
Hudcova 70, 621 00 Brno
Česká republika

telefon            533 332 131
fax            541 211 229
webové stránky    www.vri.cz


vedoucí/odpovědný pracovník
MVDr. Markéta Reichelová - kurátor sbírky (bakterie)
reichelova@vri.cz

další pracovníci:
Mgr. Hana Malenovská  - kurátor sbírky (viry)
malenovska@vri.cz

Martina Válková - technický pracovník
valkova@vri.cz

Eva Brožková - úklid a sanitace czech version | english version Kontakt