Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významuVýroční zprávy


Na této stránce lze stáhnout výroční zprávy za Národní program mikroorganismů, tak jak byly schváleny Radou genetických zdrojů mikroorganismů a odevzdány na příslušný odbor Ministerstva zemědělství.

czech version | english version Kontakt