Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významuÚvod
Zoopatogenní mikroorganismy Fytopatogeny UP Olomouc Patogeny chmele Průmyslově využitelné mikroorganismy Mlékárenské mikroorganismy
Pivovarské kvasinky Fytopatogenní viry Viry ovocných dřevin Viry brambor Viry okrasných rostlin Fytopatogenní bakterie
Rhizobia Biotrofní houby Houby UK Praha Zemědělsky významné houby Fytopatogenní oomycety Jedlé makromycety VÚRV
Basidiomycety Živočišní škůdci Skladištní škůdci CCM - potravinářské technologie
Mlékárenské a pekárenské kontaminanty
Námelovité houby

 

 
Sbírka patogenních virů ovocných dřevin a drobného ovoce

O sbírce

•   Charakteristika sbírky (kmenů), počty kultur
  ve sbírce jsou uchovávány nejčastěji se vyskytující virózy a fytoplazmy u ovocných druhů (ApMV, ACLSV, ASGV, ASPV, CPM u jabloní, ACLSV, ASGV, ASPV, CPP u hrušní,  PPV, ACLSV, PNRSV, PDV u slivoní, ACLSV, PNRSV, PDV u třešní a višní
o    dále jsou zastoupeny některé viry drobného ovoce (CLRV, RBDV u maliníku)

•    Aktivity/výzkumné aktivity, služby
péče o položky sbírky – řez, hnojení, zálivka u rostlin kultivovaných ve skleníku
pravidelné pasážování na čerstvé médium u položek sbírky kultivovaných in vitro

•  
  Metody uchování kmenů
ve sbírkovém skleníku v kultivačních nádobách se standardním pěstebním substrátem
v kulturách in vitro v Erlenmayerových baňkách na agarovém médiu v kultivačním boxu

•   Systémy kvality, interní normy, správná laboratorní praxe
sytém kvality není zaveden, práce se řídí pravidly všeobecné bezpečnosti práce a pravidly práce v laboratořích

•  Začlenění do národních a mezinárodních organizací/platforem (WFCC, ECCO, FCCM, ...), jiné mezinárodní aktivity
  sbírka dosud není zařazena do mezinárodního systému, mezinárodní aktivity nejsou uskutečňoványVyužití sbírky:

•    Využití kmenů
  pozitivní kontroly při testování rozmnožovacího materiálu
  poskytování kmenů k výzkumným účelům

•    Uživatelé, klienti
laboratoř VŠÚO Holovousy s.r.o.
laboratoř ÚKZÚZ Brno
Kontakt:

Pracoviště:  VŠÚO Holovousy, s.r.o.
Zodp. řešitel: RNDr. Markéta Bohunická, Ph.D.
e-mail: Marketa.Bohunicka@vsuo.cz, tel: 491848220czech version | english version Kontakt