Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významuÚvod
Zoopatogenní mikroorganismy Fytopatogeny UP Olomouc Patogeny chmele Průmyslově využitelné mikroorganismy Mlékárenské mikroorganismy
Pivovarské kvasinky Fytopatogenní viry Viry ovocných dřevin Viry brambor Viry okrasných rostlin Fytopatogenní bakterie
Rhizobia Biotrofní houby Houby UK Praha Zemědělsky významné houby Fytopatogenní oomycety Jedlé makromycety VÚRV
Basidiomycety Živočišní škůdci Skladištní škůdci CCM - potravinářské technologie
Mlékárenské a pekárenské kontaminanty
Námelovité houby


Sbírka patogenů chmele

O sbírce

•    Historie

Sbírka byla založena v roce 2003. Hlavní pozornost je věnována patogenům chmele - viry a viroidy.

•    Charakteristika sbírky (kmenů), počty kultur
 
•    Metody uchování kmenů
infikované rostliny chmele, CaCl2, lyofilizace

•  Systém kontroly
Každý rok je provedeno sledování patogenů metodou ELISA, hodnocení metodou RT-PCR současně probíhá kontinuální doplňování nových izolátů
Izoláty: ApMV, PNRSV, ArMV, HLV, HMV, HLVdVyužití sbírky:

Diagnostika patogenů - ELISA, fytopatologický - virologie
Uživatelé: SRS, ÚKZÚZ, ČZU Praha

Kontakt:

Chmelařský institut s.r.o., Žatec
Odpovědný pracovník: Ing. Petr Svoboda, CSc.
  svoboda@chizatec.cz
 +420 415 732 121
 fax +420 415 732 150
http://www.chizatec.cz


czech version | english versionKontakt