Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu
CBD – Convention on Biological Diversity    www.cbd.int

Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing      www.cbd.int/abs/

WFCC - World Federation for Culture Collections      www.wfcc.info

ECCO - European Culture Collections’ Organisation    www.eccosite.org

MIRRI - Microbial Resource Research Infrastructure    www.mirri.org

TRUST - TRansparent User-friendly System of Transfer, implementing the Nagoya Protocol in microbiology       http://bccm.belspo.be/projects/trust
czech version | english version  Kontakt