Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu
Kontakt

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507/73
161 06 Praha 6 - Ruzyně

Koordinátor NP GZR:     Ing. Petr Komínek Ph.D.

Tel.: + 420 233 022 442, +420 702 087 653
e-mail: kominek@vurv.cz

czech version | english versionKontakt