Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významuÚvod
Zoopatogenní mikroorganismy Fytopatogeny UP Olomouc Patogeny chmele Průmyslově využitelné mikroorganismy Mlékárenské mikroorganismy
Pivovarské kvasinky Fytopatogenní viry Viry ovocných dřevin Viry brambor Viry okrasných rostlin Fytopatogenní bakterie
Rhizobia Biotrofní houby Houby UK Praha Zemědělsky významné houby Fytopatogenní oomycety Jedlé makromycety VÚRV
Basidiomycety Živočišní škůdci Skladištní škůdci CCM - potravinářské technologie
Mlékárenské a pekárenské kontaminanty
Námelovité houby


 

Sbírka zemědělsky a potravinářsky významných kultur toxinogenních, fytopatogenních a entomopatogenních hub


O sbírce

•    Historie
Založena v letech 1964-65 pod vedením Dr. Olgy Fassatiové.
V roce 2006 se sbírka začlenila do Národního programu genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (NPGZM).

•    Charakteristika sbírky (kmenů), počty kultur
 Sbírka uchovává saprotrofní vláknité mikroskopické houby, především z oddělení Ascomycota a Zygomycota.
Do databáze Národního programu je zařazeno 322 kultur hub (z celkového počtu cca 4000 kmenů hub).
V databázi Národního programu jsou zahrnuty houby kontaminující potraviny, houby toxinogenní, fytopatogenní, entomopatogenní a houby s biotechnologickým významem.

•    Oblasti výzkumu
Taxonomie askomycetů
Biodiverzita a ekologie mikromycetů v půdách a opadu
Asociace hub, brouků a dřevin
Klinicky významné houby
Houby v prostředí člověka (ovzduší, potraviny, byty)

•    Služby
Bezplatné poskytování kultur hub z databáze Národního programu výukovým a výzkumným institucím

•    Placené služby (ceník)
Poskytování ostatních kultur hub pro výukové a vědeckovýzkumné účely. Kultury jsou poskytovány ve zkumavkách nebo ve formě lyofilizátů.
Bezpečné uložení kultur mikroskopických hub na určitou dobu.
Lyofilizace kultur hub.
Izolace a identifikace čistých i směsných kultur mikroskopických hub.
Molekulární analýza hub.


•    Metody uchování kmenů
ve zkumavkách na šikmých agarových médiích v chladničce při cca 5° C
v lyofilizované formě
v alginátových peletách

•    Členství v národních a mezinárodních organizacích
Světová federace sbírek kultur (WFFC) – od roku 1972 pod registr. č. 182
Evropská organizace sbírek kultur (ECCO) – od roku 1985
Federace československých sbírek mikroorganismů (FCCM)Využití sbírky:

Sbírka slouží pro výuku mykologů a výzkum a k dlouhodobému uchovávání vědecky významných kultur hub jako doklad.
Poskytuje mikromycety pracovníkům a studentům vzdělávacích a výzkumných institucí i průmyslových laboratoří.
Tvorba vzdělávacích materiálů:
Toxinogenní mikromycety
Entomopatogenní houby
Odkazy
•    Atlas zygomycetů (2009)
•    Atlas mikroskopických saprotrofních hub (Ascomycota) (2006)
•    Miniatlas mikroorganismů (2001)
•   Collection of Food Relevant Microscopic Fungi under the Czech National Programme of Protection         of Genetic Resources of Economically Significant Microorganisms - A Short Report


Kontakt:

Pracoviště/ adresa
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Katedra botaniky
Benátská 2
128 01 Praha 2
Česká republika

Pracovníci/kontakt
•    odpovědný pracovník
RNDr. Alena Kubátová, CSc.
•    odborní pracovníci
Mgr. Vít Hubka, Ph.D. 
Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
•    laborantky
Adéla Kovaříčková
Petra Seifertová

•    kontakt
Sbírka kultur hub (CCF)
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Katedra botaniky
Benátská 2, 128 01 Praha 2
Česká republika

tel.: 221951656 (Dr. A. Kubátová),
fax: 221951645 (sekretariát Katedry botaniky)
webová stránka: http://botany.natur.cuni.cz/cs/sbirka-kultur-hub-ccfczech version | english version Kontakt