Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významuÚvod
Zoopatogenní mikroorganismy Fytopatogeny UP Olomouc Patogeny chmele Průmyslově využitelné mikroorganismy Mlékárenské mikroorganismy
Pivovarské kvasinky Fytopatogenní viry Viry ovocných dřevin Viry brambor Viry okrasných rostlin Fytopatogenní bakterie
Rhizobia Biotrofní houby Houby UK Praha Zemědělsky významné houby Fytopatogenní oomycety Jedlé makromycety VÚRV
Basidiomycety Živočišní škůdci Skladištní škůdci CCM - potravinářské technologie
Mlékárenské a pekárenské kontaminanty
Námelovité houby

 
  Česká sbírka fytopatogenních oomycetů VÚKOZ

O sbírce

•    Historie
Sbírka byla založena v r. 2005 pod vedením Mgr. Karla Černého, PhD.
Od r. 2012 je součástí Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů.

•   Charakteristika sbírky
V současné době je ve veřejné části sbírky uloženo cca 312 kmenů více než 29 taxonů oomycetů náležejících do rodů Phytophthora (23 taxonů) a Pythium (6 taxonů). V pracovní části sbírky je uloženo cca 400 dalších izolátů. Izoláty byly získány z mnoha desítek různých taxonů hostitelů – zejména lesních, okrasných a ovocných dřevin a z dalších hostitelů a z nejrůznějších typů porostů a výsadeb v rámci celé ČR (městské parky, soukromé zahrady, břehové a lesní porosty, okrasné školky, sady, zahradnické prodejny). Personál sbírky tvoří Marcela Mrázková (kurátor), Markéta Hejná (molekulární determinace) a Liliya Fedusiv (technik).

•    Metody uchování kmenů
Jednotlivé izoláty jsou uchovávány na šikmých agarech (OA agar) ve zkumavkách v chladnici při teplotě cca 12°C ve čtyřech paré. Jejich stav je pravidelně kontrolován a jsou průběžně přeočkovávány v intervalu 1 – 2 let.

Využití sbírky:

Sbírka slouží k uchování genofondu významných fytopatogenních a dalších oomycetů ČR. Izoláty jsou využívány k diagnostice chorob rostlin, k testování rezistence rostlin, ke srovnávání patogenity, k testování a vývoji metod ochrany rostlin a k dalším výzkumným a experimentálním účelům. Vybrané izoláty jsou na vyžádání poskytovány domácím a zahraničním vědeckým institucím. Využívány jsou v pedagogickém procesu jako výukový srovnávací materiál.Kontakt:

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Květnové nám. 391
252 43 Průhonice

Ing. Marcela Mrázková, e-mail: mrazkova@vukoz.cz,  telefon: + 420 296 528 234 (kurátor)

Markéta Hejná (molekulární determinace)
Liliya Fedusiv (technik).


czech version | english version Kontakt