Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významuÚvod
Zoopatogenní mikroorganismy Fytopatogeny UP Olomouc Patogeny chmele Průmyslově využitelné mikroorganismy Mlékárenské mikroorganismy
Pivovarské kvasinky Fytopatogenní viry Viry ovocných dřevin Viry brambor Viry okrasných rostlin Fytopatogenní bakterie
Rhizobia Biotrofní houby
Houby UK Praha Zemědělsky významné houby
Fytopatogenní oomycety Jedlé makromycety VÚRV
Basidiomycety Živočišní škůdci Skladištní škůdci CCM - potravinářské technologie
Mlékárenské a pekárenské kontaminanty
Námelovité houby

 

 
Sbírka zemědělsky významných hub


O sbírce

•    Historie
Sbírka byla založena v 90-desátých letech a na vedení a zaměření se postupně podíleli RNDr. Jiřina Krátká DrSc., RNDr. Eliška Sychrová a RNDr. Michaela Zemánková PhD. V současné době je vedoucím a kurátorem RNDr. David Novotný, PhD a technickou stránku sbírky zajišťuje Jitka Dunaiová

•    Charakteristika sbírky (kmenů), počty kultur
  fytopatogenní a potenciálně fytopatogenní, mykotoxinogenní a potenciálně mykotoxinogenní druhy hub (vyjma biotrofních druhů) a jedlé a léčivé druhy hub pěstované českými zemědělci, okolo 400 kmenů zejména ze skupin Deuteromycota, Ascomycota a Basidiomycota, méně pak Oomycota a Zygomycota, protilátky proti vybraným fytopatogenními druhům hub – okolo 15 položek

•    Aktivity/výzkumné aktivity
hlavní aktivity
shromažďování, deponování a uchovávání kultur ve sbírce
poskytování kultur
poskytování informací o uchovávaných kmenech
zachovávání genofondu hub
•    výzkumné aktivity pracovníků sbírky
diagnostika, mikrobiologická, morfologická, fyziologická a biochemická charakterizace fytopatogenních, entomopatogenních, nematofágních, mykotoxinogenních a endofytických hub významných pro zemědělství a bezpečnost zemědělských komodit a potravin (hub zejména ovocných a lesních dřevin, energetických dřevin, obilnin, jedlých hub),

•    Služby
Poskytovaní kultur uchovávaných kmenů hub
Zakázková diagnostika a determinace mikroskopických hub klasickými a moderními metodami,
Zakázková příprava většího objemu biomasy hub (na pevných i tekutých mediích)
Expertní činnost v oblasti ekologie mikroskopických hub
Zakázkové uchovávání kultur hub (tzv. bezpečné uložení kultur a patentové kultury na národní úrovni)


•    Metody uchování kmenů
uložení na šikmém agaru pod parafínovým olejem, uložení v mrazícím boxu
•    systémy kvality, interní normy, správná laboratorní praxe na základě systému MINE
•    začlenění do národních a mezinárodních organizací/platforem (WFCC, ECCO, FCCM, ...),
jiné mezinárodní aktivity
člen FCCM jako součást Sbírky fytopatogenních mikroorganismů VÚRV (CPP)
V této části hypertextový odkaz na domovskou stránku, případně katalog, další užitečné odkazyVyužití sbírky:

•    využití kmenů: zejména pro vědu, výzkum a výuku
•    uživatelé, klienti: veřejné vysoké školy, státní orgány a ústavy, veřejné výzkumné instituce, soukromé výzkumné instituce

Kontakt:

Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.,
Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin (OOPZR)
, Ekologie a diagnostika houbových patogenů
, Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

Pracovníci, kontakt:
•    vedoucí/odpovědný pracovník – RNDr. David Novotný PhD.
novotny@vurv.cz, 233022373, 233022358
•    další pracovníci  - Jitka Dunaiová
 
czech version | english version Kontakt