Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu
V roce 2019 byl připraven materiál o entomopatogenních houbách v českém jazyku.


V roce 2018 byla připravena prezentace o toxinogenních mikromycetech v českém jazyku.


V roce 2017 byla vydána aktualizovaná verze letáku Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu v anglickém jazyku.


V roce 2014 vyšlo:

Leták  Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu v českém i anglickém jazyku.Prezentace - Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu - v angličtině.


Poster - Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu - v angličtině. czech version | english versionKontakt