publikaceprojekty

Holý Kamil

Akademický titul:Ing.,Ph.D.
Tým:Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům
Odbor: Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin

Kontaktní údaje:

Pevná linka: 233 022 333, 733 131 276
Pracoviště: Praha
E-mail:

Vzdělání a pracovní zkušenosti

Vzdělání:
Oblasti výzkumu:

Zemědělská entomologie

Integrovaná a biologická ochrana rostlin (chmel, zelenina, ovoce)

Minimalizace výskytu reziduí pesticidů

Parazitoidi škůdců

Podpora užitečných organismů:

  • Podpora užitečných organismů zvyšováním biologické rozmanitosti agrocenóz
  • Nektarodárné biopásy v zemědělských plodinách
  • Vliv pesticidů na užitečné organismy

Biologie, ekologie a faunistika lumků (Hymenoptera: Ichneumonidae) a dalších vybraných čeledí blanokřídlých

Profesní zkušenosti:
Výuka:
Další odborné aktivity:

http://hymenoptera.cz/

Message
zavřít