Výzkumná stanice vinařská Karlštejn

Vedoucí stanice: Mgr. Zdeněk Beneš (od 01.07.2014) 
 
Výzkumná stanice vinařská (VSV) v Karlštejně byla založena v roce 1919. Od založení stanice je jejím posláním výzkum, šlechtění, zkoušení odrůd, nové způsoby pěstování a jiná výzkumně-pěstitelská činnost. V současné době probíhá na stanici výzkum zdrojů a mechanismů tolerance rostlin k abiotickým stresům a jejich využití ve šlechtění a v systémech pěstování  v rámci řešení výzkumného záměru VÚRV. Mezi další aktivity patří ozdravování rostlinného materiálu od virových patogenů a testování zdravotního stavu komerčně množených klonů, výzkum využití biologických a biotechnologických prostředků ochrany proti škodlivým organismům vinné révy a  kulturních rostlin a také vývoj postupů výživy a systémů pěstování vinné révy přátelských k životnímu prostředí. Spolupracuje na řešení projektů NAZV s odborem genetiky a šlechtění (kryokonzervace). Na stanici je v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity shromážděna kolekce odrůd a klonů rodu Vitis (230 položek) a probíhá udržování vybraných klonů révy vinné - unikátní klony odrůd  Müller-Thurgau (7 klonů), Sylvánské zelené (8), Svatovavřinecké (6),  Modrý Portugal (4) a Rulandské bílé (6), selektované v okrajových podmínkách. Rozvinuta je i mezinárodní spolupráce (projekt GENRES).
 
Výzkumná stanice obhospodařuje vinice v obtížném terénu na terasách, v současné době činí rozloha produkčních vinic 8,6 ha. Jako vedlejší produkt výzkumné a šlechtitelské činnosti je ročně vyprodukováno 5 000-13 000 litrů vína z vlastních hroznů (s výjimkou neúrod).

Výzkumná stanice vinařská Karlštejn nabízí procházky po vinicích a prohlídky vinného sklepa s odborným výkladem, včetně následné degustace karlštejnských vín.
Nabízíme i pronájem prostranství na vinici a pronájem prostor společenské místnosti pro pořádání svatebního obřadu, pro různá posezení, jednání, apod. 
Aktualizovaná nabídka služeb, včetně cen se připravuje...
Na stanici si lze zakoupit nebo objednat originální karlštejnská vína. Vedle výzkumné činnosti v oboru vinařství má totiž stanice i dlouholetou tradici v produkci kvalitních vín, která získávají ocenění ve vinařských soutěžích. Vysoce hodnocená jsou zejména zdejší vína odrůdy Modrý Portugal - ročník 2008 byl oceněn stříbrnou medailí v soutěži „Vinařské Litoměřice 2011“. Vedle toho byl oceněn i ročník 2007 - v soutěži "TOP 77 vín České republiky".

Rádi bychom Vás všechny pozvali na náš Face profil, kde budeme Vám i ostatním dávat vědět, co zajímavého se děje na VSV Karlštejn. Když se vám bude líbit, tak klikněte, prosím na příslušný odkaz, ať podpoříte naše šíření do světa.


Message
zavřít