Výživa rostlin - Nabídka služeb

Služby Laboratoře analýz půd a rostlin

Aktuální nabídku rozborů a ceník (2018 naleznete zde

 

Ostatní služby

Stanovení celkového C, N a S na analyzátoru Vario MAX CNS / CN
(665 Kč - jedno stanovení) 
Ing. Michaela Friedlová, friedlova(a)vurv.cz, tel.: 233 022 250

Mikrobiologický rozbor půdy – stanovení prospěšných půdních baktérií
(500 Kč – půdní vzorek)
Měření symbiotické i nesymbiotické fixace dusíku plynovou chromatografií
(300 Kč - půdní vzorek, 200 Kč - kořen rostliny)
Ing. Tomáš Šimon, CSc., simont(a)vurv.cz, tel.: 233 022 253

Poskytování kmenů Rhizobium spp.
(500 Kč – zkumavka, 1 000 Kč – 1 litr roztoku, 950 Kč – půdní vzorek)
Ing. Lenka Kabátová, kabatova(a)vurv.cz, tel.: 233 022 308

Ověřování účinnosti hnojiv aplikovaných do půdy a na list, hodnocení účinku biologicky aktivních látek, určení příjmových parametrů genotypů plodin
(smluvní cena dle rozsahu pokusů a náročnosti analýz)
Ing. Jan Haberle, CSc., haberle(a)vurv.cz, tel.: 233 022 254
 

 

Message
zavřít