domů    
kontakty    
databáze    
meteostanice    
DMS    

Vědecké výbory při VÚRV, v.v.i.

 
Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí
Výbor byl ustaven v roce 2002 při Výzkumném ústavu rostlinné výroby na základě usnesení vlády č. 1320/2002. Práce výboru se soustřeďuje na analýzu aktuálních rizik z hlediska bezpečnosti potravin v České republice a jejich mapování. 

Předsedou výboru je prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. 


Vědecký výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva
 
Výbor byl zřízen v roce 2005 jako poradní orgán Koordinační skupiny bezpečnosti potravin při MZe ČR. Práce výboru je zaměřena zejména na řešení prioritních problémů bezpečnosti geneticky modifikovaných (GM) potravin a krmiv.

Předsedkyní výboru je RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.


Další informace o činnosti výborů najdete ve výročních zprávách VÚRV, v.v.i.

Message
zavřít