domů    
kontakty    
meteo    
DMS    
ŘEDITEL
DOZORČÍ RADA
RADA INSTITUCE
Interní auditor
Národní referenční laboratoř
Náměstek ředitele
pro vědu a výzkum
Sekretariát ředitele
Náměstek ředitele
pro ekonomiku a provoz
Odbor systémů hospodaření na půdě
Integrovaná výživa rostlin
Technologie pro udržitelné zemědělství a obnovu krajiny
Hospodaření se živinami v agroekosystémech
Zemědělská pedologie a pedobiologie
Tým ekonomický
Tým správy a údržby majetku
Odbor genetiky a šlechtění rostlin
Produkční fyziologie a výživa rostlin
Poradenské centrum
Obhospodařování a využívání trvalých travních porostů
Plevelné rostliny a vegetace agroekosystémů
Genová banka
Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin
Fyziologie a kryobiologie rostlin
Kvalita rostlinných produktů
Biologie stresu a biotechnologie ve šlechtění
Genetika a šlechtitelské metody
Molekulární genetika
Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin
Sekundární metabolity rostlin v ochraně plodin
Biologicky aktivní látky v ochraně plodin
Ochrana zásob před skladištními škůdci
Interakce rostlinných virů s hostiteli a vektory
Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům
Rostlinolékařská bakteriologie
Rostlinolékařská virologie a fytoplazmatologie
Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech
Epidemiologie a ekologie mikroorganismů
Ekologie a diagnostika houbových patogenů
Odbor pokusných stanic
PS Praha – Ruzyně
PS Čáslav
PS Hněvčeves
PS Humpolec
PS Ivanovice na Hané
PS Pernolec
VS vinařská Karlštejn
Centrum regionu Haná
Podpora výzkumu
Fytochemie
Message
zavřít