domů    
kontakty    
databáze    
meteostanice    
DMS  
ŘEDITEL
DOZORČÍ RADA
RADA INSTITUCE
Interní auditor
Národní referenční laboratoř
Náměstek
pro hlavní činnost
Sekretariát ředitele
Náměstek
pro ekonomiku
Odbor
systémů hospodaření na půdě
Integrovaná výživa rostlin
Technologie pro udržitelné zemědělství a obnovu krajiny
Hospodaření se živinami v agroekosystémech
Zemědělská pedologie a pedobiologie
Tým ekonomický
Tým správy majetku
Odbor genetiky a šlechtění rostlin
Produkční fyziologie a výživa rostlin
Poradenské centrum
Obhospodařování a využívání trvalých travních porostů
Plevelné rostliny a vegetace agroekosystémů
Genová banka
Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin
Fyziologie a kryobiologie rostlin
Kvalita rostlinných produktů
Biologie stresu a biotechnologie ve šlechtění
Genetika a šlechtitelské metody
Molekulární genetika
Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin
Sekundární metabolity rostlin v ochraně plodin
Biologicky aktivní látky v ochraně plodin
Ochrana zásob před skladištními škůdci
Interakce rostlinných virů s hostiteli a vektory
Integrovaná ochrana zemědělských plodin proti škůdcům
Rostlinolékařská bakteriologie
Rostlinolékařská virologie a fytoplazmatologie
Funkce biodiverzity bezobratlých a rostlin v agrosystémech
Epidemiologie a ekologie mikroorganismů
Ekologie a diagnostika houbových patogenů
Odbor pokusných stanic
PS Praha – Ruzyně
PS Čáslav
PS Hněvčeves
PS Humpolec
PS Ivanovice na Hané
PS Pernolec
VS vinařská Karlštejn
Tým technický
Centrum regionu Haná
Podpora výzkumu
Fytochemie
Message
zavřít