Spolupráce se státní správou

Pro orgány státní správy, zejména pro Ministerstvo zemědělství ČR pracovníci VÚRV, v. v. i. zajišťují:

 

Message
zavřít