Spolupráce s výzkumnými organizacemi

VÚRV, v. v. i. spolupracuje na řešení projektů výzkumu s těmito organizacemi:

 • Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
 • Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Český hydrometeorologický ústav
 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Chmelařský institut, s.r.o.
 • Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace
 • Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
 • Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o
 • Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.
 • Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod s.r.o.
 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v.v.i.
 • Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
 • Výzkumný ústav pícninářský, s.r.o.
 • Výzkumný ústav pivovarský a slaďařský, a.s.
 • Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
 • Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
 • Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
 • Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
 • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka v.v.i.
 • Výzkumný ústav výživy zvířat s.r.o.
 • Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha
 • Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
 • Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 • Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.
   
Message
zavřít