Spolupráce s vysokými školami

Vědečtí pracovníci VÚRV. v. v. i. se podílejí na výuce studentů vysokých škol formou:

  • semestrálních přednášek, i jednotlivých přednášek a seminářů
  • vedením bakalářských, diplomových a disertačních prací

Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Karlova univerzita v Praze
Masarykova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně
Univerzita Pardubice
Univerzita Palackého Olomouc
Vysoká škola chemicko-technologická
 

Message
zavřít