Spolupráce s dalšími organizacemi

Ústav spolupracuje s mnoha dalšími organizacemi na řešení výzkumných projektů, vývoji nových odrůd zemědělských plodin, vývoji nových hnojiv, vývoji rostlinných pesticidů a testování chemických prostředků na ochranu rostlin, např.:

 • AGRA GROUP a.s.
 • AGRO-Měřín, a.s.
 • Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
 • AGROEKO Žamberk, s.r.o.
 • AGROGEN, spol. s.r.o.
 • AgroKonzulta Žamberk s.r.o.
 • Bioproces Kratochvíl
 • CZ Biom-sdružení pro biomasu, o.s.
 • Česká geologická služba
 • Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace
 • DDD servis s.r.o.
 • DEKONTA, a.s.
 • DHI, a.s.
 • ENKI, o.p.s.
 • GALLO s.r.o.
 • GEOtest Brno, s.r.o.
 • Hybridech, a.s.
 • KMPS Financial Group, s.r.o.
 • MIKROPUR, s.r.o.
 • MILCOM, a.s.
 • MJM group, a.s.
 • MONSANTO, s.r.o.
 • Naturamyl, a.s.
 • NutriVet, s.r.o.
 • OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.
 • OSEVA PRO, s.r.o. výzkumná stanice travinářská
 • OSEVA PRO, Výzkumný ústav olejnin Opava, o.z.
 • PRO-BIO, s.r.o.
 • Šlechtitelská stanice Hladké Životice
 • Selgen, a.s.
 • SEMPRA Praha, a.s.
 • SEVA-Flora, s.r.o.
 • ZEMCHEBA, s.r.o.
   

 

Message
zavřít