Fulltext:
Rok od: Rok do:
Klíčová slova:
Autor:  
Tým:  
- skrýt rozšířené hledání
Články v impaktovaných časopisech:
Články v recenzovaných časopisech:
Odborné články:
Príspěvky ve sbornících:
Kapitoly v knize, knihy:
Metodiky:
Patenty:
Poloprovozy:
Odrůdy:
Ověřené technologie:
Ostatní aplikované výsledky:
Přednášky na univerzitách:
Zvýrazněné jméno autora = autor s afilací k VÚRV

Erban, T., Kamler, M., Kadlíková, K., Markovič, M., Titěra, D., Seifrtová, M., Halešová, T.
Nový přístup hodnocení suspektních otrav včel pesticidy
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018, 22 pp.
Holý, K., Ripl, J., Nádvorníková, B., Kumar, J.
Biologie a ekologie kříska polního a možnosti ochrany obilnin proti virové zakrslosti pšenice
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018, 56 pp.
Janovská, D., Capouchová, I., Konvalina, P.
Využití metody "participatory breeding" ve šlechtění pšenice v ekologickém zemědělství
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018, 52 pp.
Kamler, M., Erban, T., Hubert, J.
Postupy pro diagnostiku, tlumení, dezinfekci a obnovu včelařských provozů při výskytu bakteriálních chorob včel - manuál pro chovatele včel
Dol, Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. , 2018, 22 pp.
Kaválek, M., Plachý, V., Hučko, B., Dvořáček, V., Štěrbová, L.
Efektivní postupy extruze obilovin a olejnin
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018, 31 pp.
Klír, J., Kozlovská, L., Haberle, J., Mühlbachová, G.
Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech (2. aktualizované vydání)
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018, 60 pp.
Salava, J., Novotný, D.
Metodika detekce a identifikace hub odpovědných za kontaminaci obilovin ochratoxinem A a citrininem pomocí PCR
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018, 23 pp.
Wolf, J., Nečas, T., Komínek, P., Ondrášek, I., Kiss, T.
Metody šlechtění odolných odrůd slivoní
Brno, Mendelova univerzita v Brně, 2018, 34 pp.
Aulický, R., Stejskal, V., Kolář, V.
Certifikovaná metodika pro použití řízených atmosfér na kontrolu skladištních škůdců v napadených komoditách uskladněných v silech
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 27 pp.
Aulický, R., Stejskal, V., Plachý, J.
Certifikovaná metodika kontroly účinnosti řízených atmosfér a fumigací v silech pomocí biotestů
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 32 pp.
Čermák, P., Mühlbachová, G., Káš, M., Vavera, R., Pechová, M.
Metodický postup pro stanovení obsahu mikroelementů metodou Mehlich 3 a návrh hodnocení kritérií jejich obsahu v zemědělských půdách
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 20 pp.
Douda, O., Zouhar, M., Maňasová, M., Novotný, D., Chochola, J., Pavlů, K., Fridrich, P.
Účinnost nematofágních hub jako prostředku ochrany řepy cukrové vůči háďátku řepnému v podmínkách polního testu
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 18 pp.
Dumalasová, V., Palicová, J., Hanzalová, A., Bartoš, P.
Metodika diagnostiky a postupů ochrany proti chorobám pat stébel pšenice
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 36 pp.
Erban, T., Hubert, J., Hortová, B., Nesvorná, M., Kamler, M., Tyl, J., Titěra, D.
Využití kombinace laboratorních metod pro včasnou diagnostiku hniloby včelího plodu (původce Melissococcus plutonius)
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Dol, Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., 2017, 34 pp.
Falta, V., Psota, V., Kocourek, F., Vávra, R., Jonáš, M., Bagar, M., Šenk, J.
Vrtule třešňová - taxonomie, bionomie a ochrana
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 52 pp.
Hausvater, E., Doležal, P., Baštová, P., Mazáková, J., Sedlák, P., Pánková, I., Krejzar, V., Litschmann, T.
Metodika integrované ochrany proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách
Havlíčkův Brod, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., 2017, 47 pp.
Holý, K., Procházka, P., Štranc, J., Štranc, D., Štranc, P.
Integrovaná ochrana chmele
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 98 pp.
Holý, K., Falta, V., Kovaříková, K., Šenk, J.
Podpora výskytu užitečných organizmů v sadech
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 58 pp.
Honěk, A., Martinková, Z., Lukáš, J., Řezáč, M., Saska, P., Skuhrovec, J.
Mšice na obilninách: biologie, prognóza a regulace
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 54 pp.
Chrpová, J., Sumíková, T., Palicová, J., Kumar, J., Váňová, M., Bílovský, J., Veškrna, O.
Ochrana obilnin proti virovým chorobám (BYVD a WDV)
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 27 pp.

předchozí
zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového poctu: 323
Message
zavřít