Fulltext:
Rok od: Rok do:
Klíčová slova:
Autor:  
Tým:  
- skrýt rozšířené hledání
Články v impaktovaných časopisech:
Články v recenzovaných časopisech:
Odborné články:
Príspěvky ve sbornících:
Kapitoly v knize, knihy:
Metodiky:
Patenty:
Poloprovozy:
Odrůdy:
Ověřené technologie:
Ostatní aplikované výsledky:
Přednášky na univerzitách:
Zvýrazněné jméno autora = autor s afilací k VÚRV

Janovská, D., Capouchová, I., Konvalina, P.
Využití metody "participatory breeding" ve šlechtění pšenice v ekologickém zemědělství
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018, 52 pp.
Aulický, R., Stejskal, V., Kolář, V.
Certifikovaná metodika pro použití řízených atmosfér na kontrolu skladištních škůdců v napadených komoditách uskladněných v silech
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 27 pp.
Aulický, R., Stejskal, V., Plachý, J.
Certifikovaná metodika kontroly účinnosti řízených atmosfér a fumigací v silech pomocí biotestů
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 32 pp.
Čermák, P., Mühlbachová, G., Káš, M., Vavera, R., Pechová, M.
Metodický postup pro stanovení obsahu mikroelementů metodou Mehlich 3 a návrh hodnocení kritérií jejich obsahu v zemědělských půdách
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 20 pp.
Douda, O., Zouhar, M., Maňasová, M., Novotný, D., Chochola, J., Pavlů, K., Fridrich, P.
Účinnost nematofágních hub jako prostředku ochrany řepy cukrové vůči háďátku řepnému v podmínkách polního testu
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 18 pp.
Dumalasová, V., Palicová, J., Hanzalová, A., Bartoš, P.
Metodika diagnostiky a postupů ochrany proti chorobám pat stébel pšenice
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 36 pp.
Erban, T., Hubert, J., Hortová, B., Nesvorná, M., Kamler, M., Tyl, J., Titěra, D.
Využití kombinace laboratorních metod pro včasnou diagnostiku hniloby včelího plodu (původce Melissococcus plutonius)
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Dol, Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., 2017, 34 pp.
Falta, V., Psota, V., Kocourek, F., Vávra, R., Jonáš, M., Bagar, M., Šenk, J.
Vrtule třešňová - taxonomie, bionomie a ochrana
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 52 pp.
Hausvater, E., Doležal, P., Baštová, P., Mazáková, J., Sedlák, P., Pánková, I., Krejzar, V., Litschmann, T.
Metodika integrované ochrany proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách
Havlíčkův Brod, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., 2017, 47 pp.
Holý, K., Procházka, P., Štranc, J., Štranc, D., Štranc, P.
Integrovaná ochrana chmele
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 98 pp.
Holý, K., Falta, V., Kovaříková, K., Šenk, J.
Podpora výskytu užitečných organizmů v sadech
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 58 pp.
Honěk, A., Martinková, Z., Lukáš, J., Řezáč, M., Saska, P., Skuhrovec, J.
Mšice na obilninách: biologie, prognóza a regulace
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 54 pp.
Chrpová, J., Sumíková, T., Palicová, J., Kumar, J., Váňová, M., Bílovský, J., Veškrna, O.
Ochrana obilnin proti virovým chorobám (BYVD a WDV)
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 27 pp.
Kocourek, F., Havel, J., Hovorka, T., Kazda, J., Kolařík, P., Kovaříková, K., Ripl, J., Skuhrovec, J., Seidenglanz, M., Šafář, J.
Ochrana řepky proti živočišným škůdcům na podzim bez mořidel na bázi neonikotinoidů
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 96 pp.
Komínek, P., Jandová, B., Komínková, M., Polák, J.
Metodika ozdravování odrůd révy vinné pomocí chemoterapie
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 23 pp.
Kučera, L., Ovesná, J.
Metodika pro diagnostiku přítomnosti brusinky a klikvy ve zpracovaných produktech pomocí molekulárních SSR markerů
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 20 pp.
Maňasová, M., Zouhar, M., Douda, O., Novotný, D., Wenzlová, J.
Prostředek ochrany proti Peronospora destructor; původce plísně česnekovitých
Česká zemědělská univerzita v Praze Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 15 pp.
Marečková, M., Kopecký, J., Diviš, J., Krištůfek, V., Kopačka, V., Mohl, J.
Stanovení limitující živiny k potlačení aktinobakteriální obecné strupovitosti brambor
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 2 pp.
Mészáros, M., Vávra, R., Suran, P., Žďárská, I., Jonáš, M., Skřivanová, A., Bílková, A., Kadlecová, V., Kurešová, G., Falta, V., Raimanová, I.
Pěstování třešní a višní v ekologické produkci
Holovousy, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., 2017, 51 pp.
Mitrová, K., Svobodová, L., Ovesná, J.
Detekce pěti virů česneku kuchyňského metodou SYBR Green real- time PCR
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 11 pp.

předchozí
zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového poctu: 316
Message
zavřít