Fulltext:
Rok od: Rok do:
Klíčová slova:
Autor:  
Tým:  
- skrýt rozšířené hledání
Články v impaktovaných časopisech:
Články v recenzovaných časopisech:
Odborné články:
Príspěvky ve sbornících:
Kapitoly v knize, knihy:
Metodiky:
Patenty:
Poloprovozy:
Odrůdy:
Ověřené technologie:
Ostatní aplikované výsledky:
Přednášky na univerzitách:
Zvýrazněné jméno autora = autor s afilací k VÚRV

Aulický, R., Stejskal, V., Frýdová, B.
Certifikovaná metodika pro rychlé vyhodnocení odolnosti skladištních škůdců k fumigační látce fosforovodík
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018, 45 pp.
Bilavčík, A., Faltus, M., Zámečník, J.
Metodika kryokonzervace dormantních pupenů jabloně
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018, 18 pp.
Čermák, P., Mühlbachová, G., Káš, M., Pechová, M., Lošák, T., Hlušek, J., Kulhánek, M., Sedlář, O., Balík, J.
Metodický postup pro optimalizaci hnojení fosforem na zemědělských půdách, včetně půd karbonátových
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018, 33 pp.
Douda, O., Skuhrovec, J., Zouhar, M., Maňasová, M., Nový, P., Božík, M., Pavela, R., Klouček, P.
Rostlinné esence jako prostředek ochrany rostlin vůči kohoutkům (Oulema spp.) - významným škůdcům obilovin
Česká zemědělská univerzita v Praze Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018, 20 pp.
Dryšlová, T., Smutný, V., Procházková, B., Handlířová, M., Houšť, M., Kunzová, E., Lipavský, J., Madaras, M., Neudert, L., Šimon, T., Vrtílek, P.
Optimalizace agrotechnických opatření při hospodaření v suchých oblastech
Mendelova univerzita v Brně, 2018, 53 pp.
Erban, T., Kamler, M., Kadlíková, K., Markovič, M., Titěra, D., Seifrtová, M., Halešová, T.
Nový přístup hodnocení suspektních otrav včel pesticidy
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018, 22 pp.
Faltus, M., Svoboda, P., Bilavčík, A., Zámečník, J.
Metodika kryokonzervace genetických zdrojů chmele
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018, 23 pp.
Faltus, M., Domkářová, J., Horáčková, V., Bilavčík, A., Zámečník, J.
Metodika kryokonzervace bramboru pomocí vitrifikace
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018, 21 pp.
Holý, K., Ripl, J., Nádvorníková, B., Kumar, J.
Biologie a ekologie kříska polního a možnosti ochrany obilnin proti virové zakrslosti pšenice
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018, 56 pp.
Hubert, J., Nesvorná, M., Doskočil, I., Kamler, M., Stará, J.
Certifikovaná metodika pro hodnocení rezistence roztoče Varroa destructor vůči tau-fluvalinátu
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018, 31 pp.
Chrpová, J., Palicová, J., Trávníčková, M., Lukáš, J., Veškrna, O., Horák, K., Sova, J.
Metodika pro detekci zrn napadených patogeny z rodu Fusarium u pšenice
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018, 24 pp.
Janovská, D., Capouchová, I., Konvalina, P.
Využití metody "participatory breeding" ve šlechtění pšenice v ekologickém zemědělství
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018, 52 pp.
Jarošová, J., Bartáková, P., Broženská, M., Kumar, J.
Metodika stanovení rizika zvýšeného výskytu BYDV v ozimých obilninách
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018, 30 pp.
Jarošová, J., Kumar, J.
Metodika detekce tří obilných virů (BYDV, WDV, WSMV) pomocí Multiplex TaqMan RT-qPCR
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018, 33 pp.
Jelínek, T., Kofránková, V., Koudela, M., Novotný, Č., Novotný, D.
Vyhodnocení odolnosti šlechtitelských materiálů a dalších genových zdrojů vůči Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans
Praha, Česká zemědělská univerzita, 2018, 32 pp.
Kamler, M., Erban, T., Hubert, J.
Postupy pro diagnostiku, tlumení, dezinfekci a obnovu včelařských provozů při výskytu bakteriálních chorob včel - manuál pro chovatele včel
Dol, Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. , 2018, 22 pp.
Kaválek, M., Plachý, V., Hučko, B., Dvořáček, V., Štěrbová, L.
Efektivní postupy extruze obilovin a olejnin
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018, 31 pp.
Klíma, M., Hilgert-Delgado, A., Ulvrová, T., Bryxová, P., Vítámvás, P., Prášil, I., Kosová, K.
Resyntéza řepky olejky z brukve řepáku a brukve zelné
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018, 29 pp.
Klír, J., Haberle, J., Růžek, P., Šimon, T., Svoboda, P.
Postupy hospodaření pro efektivní využití dusíku a snížení jeho ztrát
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018, 43 pp.
Klír, J., Kozlovská, L., Haberle, J., Mühlbachová, G.
Metodický návod pro hospodaření ve zranitelných oblastech (2. aktualizované vydání)
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2018, 60 pp.

předchozí
zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového poctu: 350
Message
zavřít