Fulltext:
Rok od: Rok do:
Klíčová slova:
Autor:  
Tým:  
+ zobrazit rozšířené hledání
Zvýrazněné jméno autora = autor s afilací k VÚRV

Erban, T., Sopko, B., Talacko, P., Harant, K., Kadlíková, K., Halešová, T., Riddellová, K., Pekas, A.
Chronic exposure of bumblebees to neonicotinoid imidacloprid suppresses the entire mevalonate pathway and fatty acid synthesis
Journal of Proteomics, 2019, 196 : 69 - 80
Hermuth, J., Salava, J., Andrš, J., Sychra, J.
Technologie ve využití první české odrůdy zrnového čiroku "Ruzrok" v pivovarnictví, vývoj receptur různých druhů svrchně kvašených piv, testování a chování sladovaného i nesladovaného čiroku (odrůdy "Ruzrok") v procesu výroby piva a jeho vlivu na senzorické vlastnosti piva.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2019
Smékalová, K., Kaffková, K., Votavová, A.,
Zahradní víceletá směs na podporu opylovatelů
, 2019, č. užitného (průmyslového) vzoru: 32497
Smékalová, K., Kaffková, K., Votavová, A.,
Zahradní jednoletá směs na podporu opylovatelů
, 2019, č. užitného (průmyslového) vzoru: 32544
Arpaia, S., Birch, A. N., Chesson, A., du Jardin, P., Gathmann, A., Gropp, J., Herman, L., Hoen-Sorteberg, H., Jones, H., Kiss, J., Kleter, G., Lovik, M., Messéan, A., Naegeli, H., Nielsen, K. M., Ovesná, J., Perry, J., Rostoks, N., Tebbe, C.
Guidance on the agronomic and phenotypic characterisation of genetically modified plants
EFSA JOURNAL, 2018, 13(6): 44 pp.
Arpaia, S., Birch, A. N., Chesson, A., du Jardin, P., Gathmann, A., Gropp, J., Herman, L., Hoen-Sorteberg, H., Jones, H., Kiss, J., Kleter, G., Lovik, M., Messéan, A., Naegeli, H., Nielsen, K. M., Ovesná, J., Perry, J., Rostoks, N., Tebbe, C.
Guidance for renewal applications of genetically modified food and feed authorised under Regulation (EC) No 1829/2003
EFSA JOURNAL, 2018, 13(6): 8 pp.
Arpaia, S., Birch, A. N., Chesson, A., du Jardin, P., Gathmann, A., Gropp, J., Herman, L., Hoen-Sorteberg, H., Jones, H., Kiss, J., Kleter, G., Lovik, M., Messéan, A., Naegeli, H., Nielsen, K. M., Ovesná, J., Perry, J., Rostoks, N., Tebbe, C.
Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-NL-2012-108) for the placing on the market of the herbicide-tolerant genetically modified soybean MON 87708 x MON 89788 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto
EFSA JOURNAL, 2018, 13(6): 26 pp.
Arpaia, S., Birch, A. N., Chesson, A., du Jardin, P., Gathmann, A., Gropp, J., Herman, L., Hoen-Sorteberg, H., Jones, H., Kiss, J., Kleter, G., Lovik, M., Messéan, A., Naegeli, H., Nielsen, K. M., Ovesná, J., Perry, J., Rostoks, N., Tebbe, C.
Updating risk management recommendations to limit exposure of non-target Lepidoptera of conservation concern in protected habitats to Bt-maize pollen
EFSA JOURNAL, 2018, 13(7): 31 pp.
Arpaia, S., Birch, A. N., Chesson, A., du Jardin, P., Gathmann, A., Gropp, J., Herman, L., Hoen-Sorteberg, H., Jones, H., Kiss, J., Kleter, G., Lovik, M., Messéan, A., Naegeli, H., Nielsen, K. M., Ovesná, J., Perry, J., Rostoks, N., Tebbe, C.
Scientific Opinion on an application (EFSA-GMO-NL-2010-80) for the placing on the market of herbicide-tolerant genetically modified maize NK603 x T25 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto
EFSA JOURNAL, 2018, 13(7): 23 pp.
Arpaia, S., Birch, A. N., Chesson, A., du Jardin, P., Gathmann, A., Gropp, J., Herman, L., Hoen-Sorteberg, H., Jones, H., Kiss, J., Kleter, G., Lovik, M., Messéan, A., Naegeli, H., Nielsen, K. M., Ovesná, J., Perry, J., Rostoks, N., Tebbe, C.
Scientific Opinion on an application (EFSA-GMO-BE-2011-98) for the placing on the market of herbicide-tolerant genetically modified soybean FG72 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Bayer CropScience
EFSA JOURNAL, 2018, 13(7): 29 pp.
Arpaia, S., Birch, A. N., Chesson, A., du Jardin, P., Gathmann, A., Gropp, J., Herman, L., Hoen-Sorteberg, H., Jones, H., Kiss, J., Kleter, G., Lovik, M., Messéan, A., Naegeli, H., Nielsen, K. M., Ovesná, J., Perry, J., Rostoks, N., Tebbe, C.
Scientific Opinion on an application (Reference EFSA-GMO-NL-2011-100) for the placing on the market of the herbicide-tolerant, increased oleic acid genetically modified soybean MON 87705 x MON 89788 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto
EFSA JOURNAL, 2018, 13(7): 30 pp.
Aulický, R., Stejskal, V.
Škůdci skladů - podceňovaný problém
Zemědělec, 2018, 26 (3): 12 - 12
Aulický, R., Stejskal, V.
Skladištní škůdci - aktuální problémy přípravy skladů na novou sklizeň obilovin
Agromanuál, 2018, 13 (6): 48 - 49
Aulický, R., Stejskal, V., Vendl, T., Vybíral, O., Mochán, M., Hnátek, J., Jonáš, A.
Fumigace dřeva pomocí přípravku EDN: inhibice líhnutí a výletu kůrovců a tesaříků po ošetření napadených smrkových lapáků pomocí fumigace přípravkem EDN pod plachtou
Lesnická práce, 2018, 97 (8): 90 - 92
Aulický, R., Stejskal, V.
Sklizeň obilí a problémy se škůdci
Zemědělec, 2018, 26 (32): 14 - 18
Aulický, R., Stejskal, V.
Významní skladištní škůdci obilovin
Zemědělec, 2018, 26 (32): 19 - 20
Aulický, R., Stejskal, V.
Kontrola skladištních škůdců: postřik obilí, nebo jeho fumigace?
Úroda, 2018, 66 (11): 56 - 57
Aulický, R., Stejskal, V.
Důsledky nedostatků v integrované ochraně skladů obilí
Úroda, 2018, 66 (10): 20 - 21
Aulický, R., Stejskal, V.
Integrovaná ochrana před skladištními škůdci - aktuální problémy rezistence k insekticidům v praxi
In: Davidová, P., Rupeš, V. (ed.) XIII. konference DDD 2018 - Přívorovy dny
Sdružení DDD, z.s., Praha, 2018, 111 - 114
Aulický, R., Vendl, T., Richtr, T., Kolář, V.
Snižování rizik napadení komodit v potravinovém řetězci pomocí obalů
In: Davidová, P., Rupeš, V. (ed.) XIII. konference DDD 2018 - Přívorovy dny
Sdružení DDD, z.s., Praha, 2018, 122 - 126

předchozí
zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového poctu: 6397
Message
zavřít