Fulltext:
Rok od: Rok do:
Klíčová slova:
Autor:  
Tým:  
+ zobrazit rozšířené hledání
Zvýrazněné jméno autora = autor s afilací k VÚRV

Benelli, G., Pavela, R., Rakotosaona, R., Nzekoue, F. K., Canale, A., Nicoletti, M., Maggi, F.
Insecticidal and mosquito repellent efficacy of the essential oils from stem bark and wood of Hazomalania voyronii (C)
Journal of Ethnopharmacology, 2020, 248 : 7 pp.
Erban, T., Sopko, B., Václavíková, M., Tomešová, D., Halešová, T., Řezáč, M.
Pesticide comparison of Phylloneta impressa (Araneae: Theridiidae) females, cocoons and webs with prey remnants collected from a rape field before the harvest (C)
Pest Management Science, 2020, 76 (3): 1128 - 1133
Hermuth, J., Hutař, M.
Využití první české odrůdy zrnového čiroku "RUZROK" jako bezlepkové obilniny pro výrobu biopotravin
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2020
Kaffková, K., Votavová, A.,
Sestava úlku pro čmeláky
, 2020, č. užitného (průmyslového) vzoru: 34200
Pavela, R.,
Pivo s přídavkem extraktu z kořenů Astragalus membranaceus
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2020
Pavela, R.,
Speciální hnojivo na bázi vojtěškových pelet a eugenolu
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2020
Pavela, R.,
Bylinný nápoj
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2020
Pavela, R., Kovaříková, K.,
Přírodní synergent zvyšující účinnost syntetických insekticidů
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2020
Pavela, R.
Technologie přípravy speciálního hnojiva na bázi vojtěškových pelet a eugenolu
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2020
Pavela, R.
Rostlinné pesticidy (133. díl) Eucalyptus - blahovičník (D)
Agromanuál, 2020, 15 (1): 36 - 37
Abrham, Z., Vach, M., Hlisnikovský, L.
Vliv technologie a hnojení dusíkem na ekonomiku ozimé pšenice (D)
Mechanizace zemědělství, 2019, 69(8): 56 - 59
Abrham, Z., Vach, M., Hlisnikovský, L.
Vliv technologie a hnojení dusíkem na ekonomiku jarního ječmene (D)
Úroda, 2019, 67(9): 18 - 22
Abrham, Z., Vach, M., Hlisnikovský, L.
Vliv aplikace hnojiv na výnosy, jakost a ekonomiku pšenice ozimé (A)
Agritech Science, 2019, 13(3): 1 - 6
Akkoc, Y., Lyubenova, L., Grausgruber, H., Janovská, D., Yazici, A., Cakmak, I., Gozuacik, D.
Minor cereals exhibit superior antioxidant effects on human epithelial cells compared to common wheat cultivars (C)
Journal of Cereal Science, 2019, 85 : 143 - 152
Almeida, C. R., Dror, I., Garuti, M., Grabarczyk, M., Guillon, E., van Hullebusch, E., Laera, A., Mikac, N., Muňoz, J., Panagiotaras, D., Paulauskas, V., Rodriguez-Perez, S., Simon, S., Šinko, J., Stres, B., Usťak, S., Wardak, C., Mucha, A. P.
Assessing fate and bioavailability of trace elements in soils after digestate application
In: Fermoso, F. G., van Hullebusch, E., Collins, G., Roussel, J., Mucha, A. P., Esposito, G. (ed.) Trace Elements in Anaerobic Biotechnologies
IWA Publishing, London, 2019, 153 - 180.
Aulický, R., Vendl, T., Stejskal, V.
Evaluation of contamination of packages containing cereal-fruit bars by eggs of the pest Indian meal moth (Plodia interpunctella, Lepidoptera) due to perforations in their polypropylene foil packaging (A)
Journal of Food Science and Technology, 2019, 56 (7): 3293 - 3299
Aulický, R., Stejskal, V., Opit, G.
Short-Exposure Biological Activity of Dichlorvos Insecticide Strips on Coleopteran Storage Pests under Two Evaporation Regimes: Can Slow-Release Dichlorvos Formulations Replace Aerosols? (B)
Pakistan Journal of Zoology, 2019, 51 (2): 475 - 482
Aulický, R., Stejskal, V., Frýdová, B.
Field validation of phosphine efficacy on the first recorded resistant strains of Sitophilus granarius and Tribolium castaneum from the Czech Republic (C)
Journal of Stored Products Research, 2019, 81 : 107 - 113
Aulický, R., Frýdová, B., Stejskal, V., Kolář, V., Prokop, J.
Řízené atmosféry jako alternativa pro ošetření komodit napadených škůdci rezistentními k fosforovodíku (D)
Rostlinolékař, 2019, 30(6): 19 - 21
Aulický, R., Stejskal, V., Vendl, T.
Jak zavíječ hledá potravu
Úroda, 2019, 67 (11): 35 - 35

předchozí
zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového poctu: 6857
Message
zavřít