Fulltext:
Rok od: Rok do:
Klíčová slova:
Autor:  
Tým:  
+ zobrazit rozšířené hledání
Zvýrazněné jméno autora = autor s afilací k VÚRV

Benelli, G., Canale, A., Toniolo, C., Higuchi, A., Murugan, K., Pavela, R., Nicoletti, M.
Neem (Azadirachta indica): towards the ideal insecticide?
Natural Product Research, 2017, 31 (4): 369 - 386
Benelli, G., Pavela, R., Iannarelli, R., Petrelli, R., Cappellacci, L., Cianfaglione, K., Afshar, F. H., Nicoletti, M., Canale, A., Maggi, F.
Synergized mixtures of Apiaceae essential oils and related plant-borne compounds: Larvicidal effectiveness on the filariasis vector Culex quinquefasciatus Say
Industrial Crops and Products, 2017, 96 : 186 - 195
Benelli, G., Pavela, R., Canale, A., Cianfaglione, K., Ciaschetti, G., Conti, F., Nicoletti, M., Senthil-Nathan, S., Mehlhorn, H., Maggi, F.
Acute larvicidal toxicity of five essential oils (Pinus nigra, Hyssopus officinalis, Satureja montana, Aloysia citrodora and Pelargonium graveolens) against the filariasis vector Culex quinquefasciatus: Synergistic and antagonistic effects
Parasitology International, 2017, 66 (2): 166 - 171
Benelli, G., Pavela, R., Canale, A., Nicoletti, M., Petrelli, R., Cappellacci, L., Galassi, R., Maggi, F.
Isofuranodiene and germacrone from Smyrnium olusatrum essential oil as acaricides and oviposition inhibitors against Tetranychus urticae: impact of chemical stabilization of isofuranodiene by interaction with silver triflate
Journal of Pest Science, 2017, 90 (2): 693 - 699
Benelli, G., Pavela, R., Maggi, F., Petrelli, R., Nicoletti, M.
Commentary: Making Green Pesticides Greener? The Potential of Plant Products for Nanosynthesis and Pest Control
Journal of Cluster Science, 2017, 28 (1): 3 - 10
Bláha, L., Hermuth, J., Salava, J.
Význam celistvosti rostlin z praktického hlediska
Agromanuál, 2017, 12 (1): 108 - 111
Bláha, L., Hermuth, J., Salava, J.
Význam celistvosti rostlin pro šlechtění
Agromanuál, 2017, 12 (3): 122 - 125
Bradová, J., Hezký, P.
Rozhovor na téma: Genetika a šlechtění polních plodin
Farmář, 2017, 23 (6): 16 - 17
Bradová, J., Psota, V.
Hodnocení variability hordeinů českých odrůd jarního ječmene
Kvasný průmysl, 2017, 63(2): 57 - 63
Capouchová, I., Papoušková, L., Konvalina, P., Vepříková, Z., Dvořáček, V., Zrcková, M., Janovská, D., Škeříková, A., Pazderů, K.
Effect of Fusarium spp. Contamination on Baking Quality of Wheat
In: Wanyera, R., Owuoche, J. (ed.) Wheat Improvement, Management and Utilization
IN TECH d.o.o., Rijeka, Croatia, 2017, 329 - 344.
Douda, O., Zouhar, M.,
Zařízení pro poloautomatizovaný ruční sběr cyst fytoparazitických háďátek druhu Globodera rostochiensis
, 2017, č. patentu: 306783
Dumalasová, V.
Sněti na jarních obilninách
Úroda, 2017, 65 (1): 37 - 39
Egertová, Z., Sochor, M.
The largest fungal genome discovered in Jafnea semitosta
Plant Systematics and Evolution, 2017, 303 (7): 981 - 986
Erban, T., Harant, K., Chalupníková, J., Kocourek, F., Stará, J.
Beyond the survival and death of the deltamethrin-threatened pollen beetle Meligethes aeneus: An in-depth proteomic study employing a transcriptome database
Journal of Proteomics, 2017, 150 : 281 - 289
Falta, V., Psota, V., Kocourek, F., Vávra, R., Jonáš, M., Bagar, M., Šenk, J.
Vrtule třešňová - taxonomie, bionomie a ochrana
Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017, 55 pp.
Fraňková, M., Stejskal, V., Aulický, R.
Suppression of food intake by house mouse (Mus musculus) following ingestion of brodifacoum-based rodenticide bait
Crop Protection, 2017, 100 : 134 - 137
González, A. P., Dumalasová, V., Rosenthal, J., Skuhrovec, J., Latzel, V.
The role of transgenerational effects in adaptation of clonal offspring of white clover (Trifolium repens) to drought and herbivory
Evolutionary Ecology, 2017, 31 (3): 345 - 361
Hanzalová, A., Bartoš, P.
Rzi a listové choroby jarní pšenice
Úroda, 2017, 65 (1): 22 - 23
Hermuth, J.
Meziplodiny jsou stabilizačním prvkem v osevních postupech
Farmář, 2017, 23 (4): 26 - 28
Hermuth, J., Salava, J., Bláha, L.
Využívání genetických zdrojů rostlin
Agromanuál, 2017, 12 (5): 69 - 71

předchozí
zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového poctu: 5552
Message
zavřít