výsledekAutoři:Pánková, I., Krejzar, V., Hausvater, E., Doležal, P.
Název:Bakteriální kroužkovitost bramboru Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
Abstrakt:Metodika zahrnuje komplexní popis patogenu Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, choroby - bakteriální kroužkovitosti bramboru, stávajících opatření proti šíření patogenu a reaguje na situaci posledních cca 5 let návrhem nového třístupňového procesu kontroly vstupních šlechtitelských a množitelských materiálů. Potřebnost a aktuálnost řešené problematiky je dána opětovným nárůstem pozitivních nálezů karanténní bakterie v komerčních stupních množení odrůdového sadbového materiálu navzdory 20 let trvající snaze o její eradikaci a vysokým nákladům vynaloženým na testování sadbových a konzumních hlíz bramboru na její přítomnost. Při pozitivních nálezech patogenu v sadbě se mimořádná rostlinolékařská opatření zaměřují především na přerušení možnosti horizontálního šíření patogenu. Praxe posledních let prokázala nedostatečnost těchto opatření. Navrhovaná řešení se týkají především přerušení vertikálních možností šíření patogenu.
Klíčová slova:epidemiologie; brambor; Clavibacter michigananesis subsp. sepedonicus, šlechtění; množení;eradikace
Rok:2017
Počet stran:31
Vydavatel:Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Havlíčkův Brod, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Jazyk:Čeština
Kategorie:Metodiky
PDF:http://www.vurv.cz/sites/File/Publications/ISBN%20978-80-7427-240-0,%20ISBN%20978-80-86940-75-5.pdf
Message
zavřít