VýsledekAutoři:Svoboda, P., Haberle, J.
Název:Hloubka kořenů polních plodin
Abstrakt:Z dlouhodobého sledování růstu a hloubky kořenů vybraných polních plodin bylo zjištěno, že v našich podmínkách dosahovala pšenice ozimá hloubky kořenů 90-140 cm, jarní obiloviny 80-115 cm, kukuřice 90-145 cm, řepka ozimá 95-135 cm, slunečnice 135-180 cm a brambory 60-80 cm. Faktory působící na hloubku prokořenění byly prostudovány nejvíce u ozimé pšenice, lze však předpokládat, že na ostatní vybrané plodiny budou mít obdobný účinek. Na hloubku prokořenění měla nejmenší vliv odrůda, následovalo hnojení dusíkem a vlhkost půdy, největší vliv na hloubku kořenů měl odlišný půdní typ. Nejcitlivější plodinou z hlediska reakce hloubky kořenů na různé půdně klimatické podmínky se jevila kukuřice.
Klíčová slova:hloubka kořenů, polní plodiny, vlhkost půdy, půdní typ, hnojení N
Rok:2014
Časopis:Úroda
Ročník časopisu:62
číslo časopisu:12 věd.př.
Stránky:433 - 436
Jazyk:Čeština
Kategorie:Články v recenzovaných časopisech
Wok:
DOI:
PDF:
Message
zavřít